Anna Zorzet

Anna Zorzet

Samordnare
E-postadress: anna.zorzet@ki.se
Telefon: +46852486442
Besöksadress: Nobelsväg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är strategisk processledare för Centrum för hälsokriser. Mitt arbete handlar om att sköta och utöka centrumets arbete, vilket bland annat innefattar operation management, strategisk planering, finansiering och mycket mer. Fokus i mitt arbete ligger till stor del på att skapa långsiktighet och stabilitet för centrumets arbete, se framåt och planera vad våra insatser ska leda till.

  Innan jag kom till KI var jag chef på ReAct – Action on Antibiotic Resistance på Uppsala universitet och jag var också med och startade
  Uppsala Antibiotic Center (UAC).

  Jag svarar gärna på dina frågor om Centrum för hälsokriser och vårt arbete. Jag är också expert på antibiotikaresistens, framför allt med
  fokus på global advocacy and policy.

  Utbildning:
  - Doktor i Medical Microbiology (Mechanisms of Adaptation to Deformylase Inhibitors), Uppsala universitet
  - Master of Science (M.Sc.), Molecular Biotechnology, Uppsala universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Samordnare, Karolinska Institutet, 2024-
 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI