Konferenser, center, program och liknande

På KI anordnas årligen flera konfererenser och möten med syfte att samverka inom KI och med omvärlden. KI har också flera center, program och nätverk som syftar till att främja samverkan inom KI och med världen utanför. Här hittar du några exempel