En världskarta i blått med länderna tecknade i cirklar

Centrum för hälsokriser

Vår vision: Ett samhälle bättre förberett för framtida hälsokriser

Aktuella event, nyheter och uppdateringar från Centrum för hälsokriser

Event

Nyheter

Kontakta teamet på Centrum för hälsokriser

Allmänna frågor

healthcrises@ki.se