Centrum för hälsokriser

Forskning, utbildning och samarbeten inom hälsokriser och pandemier

Det nya Centrum för hälsokriser ska skärpa och förbättra KI:s förmåga att möta hälsohot. Verksamhetsidén är att genom multidisciplinär forskning, utbildning och expertstöd inom olika hälsohotsområden, vara samhället behjälpligt i kris. Centrumet knyter samman cell med samhälle, prevention med akuta insatser och länkar mellan olika expertområden. Centrumet bidrar genom sin verksamhet till att stärka den regionala, nationella och globala beredskapen för akuta hälsokriser och pandemier. 

En viktig del i verksamheten är att kunna tillgodose aktuella kompetensbehov och ställa KI:s expertis till samhällets förfogande.

Om du vill komma i kontakt med oss, vänligen mejla: healthcrises@ki.se

Om du vill ha nyheter från Centrum för hälsokriser direkt till i din mejl, vänligen kontakta: asa.svensson@ki.se

Centrum för hälsokriser har blivit medlem i WHO:s nätverk GOARN - Global Outbreak Alert and Response Network. Läs mer om det här

Ukraina - vad gör Centrum för hälsokriser

Centrum för hälsokriser har ända sedan krigsutbrottet arbetat aktiv utifrån behoven på plats, samt KI:s mandat och expertis, med både lång- och kortsiktiga perspektiv.

Några exempel på centrumets arbete är att vår föreståndare professor Johan von Schreeb, genom KI:s samarbetsavtal om sekondering till WHO, fram till nyligen arbetat som samordnare av internationella medicinska insatser med fokus på traumakirurgi i Ukraina. I en intervju med Läkartidningen berättar han mer om uppdraget och läget för ukrainsk hälso och sjukvård. 

Dessutom så har centrumet även bidragit med expertstöd till Socialstyrelsen och varit flitigt medverkande i media. Experter på KI kommer att fortsätta att vara behjälpliga med expertråd till svenska myndigheter. Vi har även tillgängliggjort de kurser i masskadehantering som utvecklats här på KI och arrangerat dem i både Ukraina och Moldavien.

KI stödjer även, tack vare ett existerande samarbetsavtal, Bogomolets universitet i Kiev. Sedan kriget bröt ut står KI:s rektor i nära kontakt med rektor där. KI:s rektor har även gjort ett flertal uttalande på sin blogg sedan kriget inleddes.

Centrumets insatser är av naturliga skäl begränsade. Vi har tyvärr ingen möjlighet att samla in och skicka sjukvårdsmaterial eller andra typer av hjälpsändningar till Ukraina eller gränsområden i grannländerna. För information och koordinering av den typen av hjälpinsatser hänvisas istället till etablerade internationella hjälporganisationer som är verksamma i området.

På KI:s webbsida Kriget i Ukraina finns information samlat både om vad KI gör och vad vi har för resurser i form av forskare och experter. Här hittar även du som är student eller medarbetare på KI hänvisningar till stödfunktioner och annan aktuell information, samt information till personer som kommer från Ukraina till KI och till de som är värdar för dem.  

Söderslagen glasruta i dörren till ett sjukhusrum
Sjukhusrum med sönderslagen glasruta Foto: Johan von Schreeb

Nyheter från Centrum för hälsokriser

Kontakta Centrum för hälsokriser

Anna Zorzet

Samordnare, strategisk processledare

Centrum för hälsokriser i media