Skip to main content

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Pris

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning inom det medicinska respektive biokemiska området och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till unga forskare som utmärkt sig.

Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de två olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet. Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden "Hagberg Falling Number" används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn utan testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen som varje år delar ut omkring 0,7 miljoner kronor till lovande forskare.

Pristagare 2018 - Petter Brodin och Ljubica Matic

Portrait of Petter Brodin
Petter Brodin. Foto: Ulf Sirborn.

Petter Brodin vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), tilldelas Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av immunsystemets utveckling hos det nyfödda barnet.

 

 

 

Portrait of Ljubica Perisic Matic
Ljubica Perisic Matic

Ljubica Matic vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) tilldelas Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av de molekylära mekanismerna för funktionen hos glatta muskelceller vid ateroskleros. 

 

 

Tidigare pristagare

Pristagare år 2016 – Katja Petzold och Simon Elsässer

Katja Petzold, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tilldelas Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina upptäckter gällande RNA struktur och funktion med hjälp av kärnmagnetisk resonans (NMR) och andra biofysikaliska tekniker. Mer om Katja Petzolds forskning

Simon Elsässer, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tilldelas Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina upptäckter gällande epigenetiska avstängningsmekanismer involverande histonmodifiering. Mer om Simon Elsässers forskning

Pristagare 2014 – Emma Andersson och Robert Månsson

Emma Andersson, forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, får priset för sin forskning om hur signalvägarna Wnt och Notch kontrollerar celldifferentiering och morfogenes under den embryonala utvecklingen. Det är viktigt att förstå hur dessa signalvägar fungerar eftersom ett antal olika sjukdomstillstånd kan uppstå när de inte fungerar på rätt sätt under fosterutvecklingen. Emma Andersson utför forskning som potentiellt kan hjälpa barn med Alagilles syndrom, en sjukdom som påverkar lever, hjärta och njurar.  Läs mer om Emma Anderssons forskning

Robert Månsson, forskarassistent vid institutionen för medicin, Huddinge, får priset för sin forskning om tidiga steg av hematopoies och genomets tredimensionella struktur, och om hur denna genstruktur påverkar transkriptionsreglering. Han är särskilt intresserad av gener som medverkar vid utvecklingen av blodceller. Det övergripande syftet med forskningen är att förstå normal blodcellsutveckling och varför vissa genetiska mutationer kan orsaka blodcancer. Läs mer om Robert Månssos forskning

Pristagare 2012 – Pernilla Lagergren och Rickard Sandberg

Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får priset för sin forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, framför allt matstrupscancer.

Rickard Sandberg, docent vid Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi, får priset för sin kartläggning av genomets reglering, som lett till nya insikter om geners aktivitet. Hans nya genomiska angreppssätt är banbrytande för grundforskningen och har stor potential att förbättra klinisk diagnostik.

Pristagare 2010 – Marie Carlén och Luca Jovine

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, får priset för sina pionjärstudier av hjärnans nätverk där hon använt en ny ljusteknologi, så kallad optogenetik. Teknologin har revolutionerat neurovetenskapen då den ger en ny och direkt förståelse av den biologiska grunden för normal och avvikande hjärnaktivitet, aktivitet som ligger till grund för vårt beteende. I förlängningen kan denna nya kunskap leda till nya och bättre läkemedel och behandlingar för psykisk sjukdom och beroende, såväl för barnpsykiatriska sjukdomar som för och ADHD och autism.

Luca Jovine, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, får priset för projektet Molecular basis of mammalian egg-sperm interaction at fertilization. Luca Jovine har lyckats visa hur den molekylära processen går till när ett ägg befruktas. Han är den första forskare i världen som lyckats visualisera proteinerna på äggets ytskikt, matrix. Med hjälp av strukturbiokemiska metoder och cellbiologiska studier av mutationer som förändrar de proteiner han studerat har han steg för steg undersökt matrix och dess proteiner.

Pristagare 2008 – Kirsty Spalding och Jonas Muhr

Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Jonas Muhr, Ludwiginstitutet för cancerforskning, båda vid Karolinska Institutet tilldelades priset avseende medicinsk forskning.

De båda erhåller såväl personligt pris som forskningsanslag; Kirsty Spalding för hennes studier om cellers ålder i människokroppen och Jonas Muhr för hans studier om genreglering i nervstamceller och progenitorceller.

Pristagare 2006 – Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt, institutionen för laboratoriemedicin, tilldelades priset avseende medicinsk forskning med följande motivering:

"Mikael Björnstedt har en unik kompetens genom sin basvetenskapliga skolning med lång erfarenhet av redoxbiokemi i kombination med klinisk verksamhet som patolog med fokus på cancer. I sin forskning utnyttjar han värdefulla provsamlingar och patientmaterial för att studera intracellulära försvarsmakanismer vid kronisk cellskada och multidrogresistent tumörsjukdom. Björnstedts verksamhet är ett utmärkt exempel på translationell forskning som i praktiken verkligen leder till klinisk applikation inom diagnostik och terapi."