Institutionsledning vid NVS

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle leds av prefekt Maria Ankarcrona. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, två stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomichef, HR-chef, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt samordnare vid prefektkansliet.

Ledningsgruppen träffas varannan måndag, jämna veckor, mellan kl. 8.00-10.00.

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en funktionsadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka frågor, akuta prefektärenden, önskemål om underskrifter, mötesbokning med mera. Institutionsledningen och prefektsamordnaren bevakar funktionsbrevlådan dagligen.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga stöd, och du ska hinna få prefektens signatur i tid, vänliga lämna i ditt dokument för underskrift minst tre arbetsdagar innan din deadline.

Ansökningar till Etikprövningsmyndigheten

Etikansökningar skickas numera direkt till Ethix, Etikprövningsmyndigheten. Inga underlag ska längre skickas till NVS prefekt. Vänligen ange maria.ankarcrona@ki.se som kontakt för prefekt/behörig företrädare för forskningshuvudman.

Docenturansökningar

  • Sammanställ pdf av ansökan enligt checklista.
  • Skriv ett underlag till prefektintyg i word-format med hjälp av din avdelningschef. Uppdaterade instruktioner kommer under hösten 2022.
  • Mejla din kompletta ansökan med alla underlag till prefekt@nvs.ki.se

Besöksadress

Central ledningsadministration, Alfred Nobels allé 23, flygel D3, campus Flemingsberg.

Ledningsgruppens medlemmar

Prefekt

Ställföreträdande/biträdande prefekter

Profile image

Eric Westman

Professor
+46852483540
Profile image

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Profile image

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Profile image

Erik Sundström

Senior Forskare

Administrativ chef

Profile image

Carin Ullman

Administrativ Chef
+46852483670

Ekonomichef

Profile image

Hulya Kinali

Ekonomichef

HR-chef

Profile image

Mona Hellstadius

HR-chef, föräldraledig
Profile image

Maria Staiger

Vik. HR-chef

Samordnare prefektkansliet

Profile image

Petra Helkala

Samordnare

Ledningsuppdrag i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset

Erika Franzén, temaprefekt – Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Dorota Religa, temaprefekt – Tema Inflammation och Åldrande

Post- och leveransadress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Campus Flemingsberg
Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge

Faxnummer: 08-524 868 09

AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-10-03