NVS vill uppmärksamma de äldres situation

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vill under den pågående pandemin där coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen COVID-19, speciellt uppmärksamma de äldres situation.

Personer som är i åldersgruppen 70+ utgör en av riskgrupperna och har nyligen fått starka rekommendationer av Folkhälsomyndigheten att undvika sociala kontakter. Detta för att skydda sig själva och andra, samt bidra till att hindra smittspridningen. I denna åldersgrupp bor många hemma, antingen tillsammans med någon eller ensamma, samtidigt är många beroende av hemtjänst eller bor på äldreboenden.

Forskningen inom NVS har ett tydligt fokus på åldrandet med projekt inom klinisk- och experimentell geriatrik, gerontologi, epidemiologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och allmänmedicin. Här har vi samlat aktuell forskning, fakta och tips som bidrar till att öka kunskapen om och förståelsen för de äldres situation i dessa tider.

Jag vill ta tillfället i akt och varmt tacka alla medarbetare och studenter vid NVS som snabbt har fått ställa om till nya arbetssätt. Ni gör ett fantastiskt arbete för att verksamheten fortgå och för att NVS studenter ska kunna upprätthålla sina studier. 

Vi tar tacksamt emot fler uppslag till hemsidan. Hör av er till NVS:s kommunikatör Annika Clemes (annika.clemes@ki.se)

Med vänlig hälsning

Maria Ankarcrona, prefekt NVS

Artiklar/inslag/debatter av NVS:s medarbetare

Porträtt av Malin Nygren-Bonnier ute i grönskan. Foto: NVS

Malin Nygren-Bonnier medverkar i Fråga Doktorn

Malin Nygren-Bonnier pratar rehabilitering av covid-19 patienter i Fråga Doktorn den 12 oktober tillsammans med Judith Bruchfeld, överläkare och docent vid KI. 

Annika Clemes
2024-01-30