Central ledningsadministration - NVS

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring bland annat institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna FiH, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23, campus Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entréns öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan.

För kontakt med HR vid NVS skicka gärna meddelandet till HR@nvs.ki.se

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till KI Syds gemensamma registrator registrator-syd@ki.se.

Medarbetare vid central ledningsadministration

Ledning

Prefekt 

Administrativ chef

Profile image

Carin Ullman

Administrativ Chef
+46852483670

Prefektsamordnare 

Kontakta institutionsledningen: prefekt@nvs.ki.se

Profile image

Petra Helkala

Samordnare

Ekonomi

Profile image

Hulya Kinali

Ekonomichef
Profile image

Lina Adham

Redovisningscontroller
+46852483844

Marie Aho Huotari

Redovisningscontroller

Helin Koc

Redovisningscontroller
+46852483927
Profile image

James Bangura

Redovisningscontroller

Handläggning av internationella projekt

Profile image

Indu Motwani

Handläggare
+46852483833

HR

Profile image

Mona Hellstadius

HR-chef (Föräldraledig)
Profile image

Maria Staiger

Vik HR-chef
Profile image

Amanda Nyberg

HR-Partner

Liina Karlsson

HR-Partner

Intendentur / Inköp & upphandling

Profile image

Alfred Nyeko

IT-Tekniker
+46852485339

Kommunikation

Profile image

Annika Clemes

Kommunikatör

Biträdande prefekt

Profile image

Lena Von Koch

Professor

Bistår i rekryteringsärenden som hanteras av rekryteringsutskottet, KI.

Forskarskolan FiH, forskarutbildningsprogrammet
PUF-V och forskningssamarbetet SFO-V

Profile image

Chris Bengtsson

Samordnare

Till hemsidan för Forskarskolan i hälsovetenskap - FiH

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

 

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge 
Campus Flemingsberg

Faxnummer 08-524 868 09

AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-09-04