Malin Nygren-Bonnier

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut | Docent
Telefon: +46852488831
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i fysioterapi och har en förenad anställning som lektor på
  avdelningen för fysioterapi med medicinska enheten arbetsterapi och
  fysioterapi på Karolinska Universitetssjukhuset.
  Jag är chef för avdelningen för fysioterapi. Jag är också
  forskargruppsledare för "Funktion och hälsa vid respiratoriska och
  kardiovaskulära tillstånd [1]*". *I min förenade anställning är jag
  FoU-ansvarig för hälsoprofessionerna på Tema kvinnohälsa och
  hälsoprofessioner.
  [1] https://ki.se/nvs/funktion-och-halsa-vid-respiratoriska-och-kardiovaskulara-tillstand

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är framförallt om interventioner vid nedsatt
  lungfunktion. Förnärvarande är jag PI för ett projekt om återhämtning
  och rehabiltering efter covid-19, ReCOV. Jag är också PI för ett projekt
  om tidig mobilisering efter bukkirurgi och är också bihandledare inom
  projekt som handlar om preoperativ träning inför kirurgi och också
  rehabiliteringen efter. Jag medverkar också i projekt om interventioner vid
  cystisk fibros och neuromuskulära sjukdomar (effekter av mechanical
  insufflation-exsufflation).

Undervisning

 • Både på avdelningen för fysioterapi, på fysioterapeutprogrammet och på
  medicinska enheten arbetsterapi och fysioterapi har jag sen 2001 haft olika
  pedagogiska uppdrag och funktioner som har lett till att jag idag har en
  lång erfarenhet av utbildningsfrågor i flera olika sammanhang. Jag sen
  mellan 2012-2018 programdirektor på Fysioterapeutprogrammet och har i och
  med det uppdraget fått möjlighet att arbeta övergripande med
  kvalitetssäkring och utvecklingsarbete när det gäller utbildningen och
  pedagogiska frågor. Jag har drivit flera olika utvecklingsprojekt inom
  utbildning och jag vart projektledare för arbetet med den nya
  utbildningsplanen för Fysioterapeutprogrammet där bland annat nya
  pedagogiska strategier arbetats fram. Genom min förenade anställning har
  jag varit med och utvecklat integrationen mellan akademi och klinik vilket
  är en viktig del när det gäller det verksamhetsintegrerade lärandet. En
  stor utmaning är just förändringarna i framtidens hälso- och sjukvård
  och hur våra utbildningar ska utvecklas och formas för att svara upp till
  de krav som ställs på olika kompetenser.
  Jag är sen 2015 medlem i Pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2019
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI