Mona Hellstadius

Mona Hellstadius

HR-Chef
Telefon: +46852486814
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadm HR, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ansvarig för operativ och strategisk HR inom institutionen NVS. Mina
  huvudsakliga uppgifter är:
  * Rådgivning kring tolkning och tillämpning av lagar och regler,
  riktlinjer och arbetsrättsliga ärenden.
  * Strukturering och kvalitetssäkring av diverse HR-processer så som
  kompetensutveckling, inklusive design av specifika träningsprogram för
  medarbetare och ledare.
  * Rekrytering, annonsering, granskning av ansökningar, intervjuer,
  bedömning och urval av kandidater.
  * Bistå prefekten vid rekrytering av högre akademiska tjänster.
  * Implementering och koordinering av HR-riktlinjer, processer och program.
  * Samverkan och upprätthållande av goda relationer med facken.
  * Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet
  * Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå Universitet
  * Psykologi, Linköpings Universitet

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI