Skip to main content

Institutionsledning vid NVS

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) leds av tf prefekt Eric Westman. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, två stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomicontroller, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt samordnare vid prefektkansliet.

Ledningsgruppen träffas varannan måndag, jämna veckor, mellan kl. 8.00-10.00.

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga stöd, och du ska hinna få prefektens signatur i tid, vänliga lämna i ditt dokument för underskrift minst tre arbetsdagar innan din deadline.

Besöksadress: Ledningsadministration, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3, campus Huddinge (Flemingsberg).

Ledningsgruppens medlemmar

Tf. prefekt

Eric Westman

Lektor
Westman

Ställföreträdande/biträdande prefekter

Ann Langius-Eklöf

Professor
Langius-Eklöf

Caroline Graff

Professor
Graff

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Erik Sundström

Forskare
Sundström

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Administrativ chef
Central ledningsadministration

Ekonomicontroller

Karin Edman

Ekonomicontroller
Central ledningsadministration

Samordnare prefektkansliet

Prefektsamordnare (föräldraledig fr o m 6/8 2018)

Petra Helkala

Samordnare
Administration

Vikarierande prefektsamordnare

Alexander Bornevall

Samordnare
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Ledningsuppdrag i samverkan med K

Funktionsprefekt - funktion hälsoprofessioner, Erika Franzén, erika.franzen@ki.se

Temaprefekt - åldrande, Carolina Graff, caroline.graff@ki.se

Post- och leveransadress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer: 08-524 868 09