Skip to main content

Institutionsledning vid NVS

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) leds av prefekt Maria Ankarcrona. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, två stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomicontroller, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt samordnare vid prefektkansliet.

Ledningsgruppen träffas varannan måndag, jämna veckor, mellan kl. 8.00-10.00.

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga stöd, och du ska hinna få prefektens signatur i tid, vänliga lämna i ditt dokument för underskrift minst tre arbetsdagar innan din deadline.

Besöksadress: Ledningsadministration, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3, campus Huddinge (Flemingsberg).

Ledningsgruppens medlemmar

Prefekt

Ställföreträdande/biträdande prefekter

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Administrativ chef

Ekonomicontroller

Samordnare prefektkansliet

Prefektsamordnare (föräldraledig fr o m 6/8 2018)

Vikarierande prefektsamordnare (vakant)

Ledningsuppdrag i samverkan med K

Funktionsprefekt - funktion hälsoprofessioner, Erika Franzén, erika.franzen@ki.se

Temaprefekt - åldrande, Carolina Graff, caroline.graff@ki.se

Post- och leveransadress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer: 08-524 868 09