Institutionsledning vid NVS

This page in English

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) leds av prefekt Maria Eriksdotter. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, tre stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomicontroller, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt samordnare vid prefektkansliet.

Ledningsgruppen träffas varannan måndag, jämna veckor, mellan kl. 8.00-10.00. 

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen. 

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga stöd, och du ska hinna få prefektens signatur i tid, vänliga lämna i ditt dokument för underskrift minst tre arbetsdagar innan din deadline.

Besöksadress: Ledningsadministration, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3, campus Huddinge (Flemingsberg).

Ledningsgruppens medlemmar

Prefekt

Professor/överläkare

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Eriksdotter
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Ställföreträdande/biträdande prefekter

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se

Professor

Caroline Graff

Telefon: 073-383 93 99
Enhet: Graff
E-post: Caroline.Graff@ki.se

Universitetslektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Professor

Kristina Johnell

Telefon: 08-524 858 20
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Kristina.Johnell@ki.se

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Vakant

Administrativ chef

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Ekonomicontroller

Ekonomicontroller

Karin Edman

Telefon: 08-524 859 88
Enhet: Ekonomi
E-post: karin.edman@ki.se

Samordnare prefektkansliet

Samordnare

Petra Helkala

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Administration
E-post: petra.helkala@ki.se

Ledningsuppdrag i samverkan med K

Funktionsprefekt - funktion hälsoprofessioner, Lena von Koch, lena.von.koch@ki.se

Temaprefekt - åldrande, Maria Eriksdotter, maria.eriksdotter@ki.se

Post- och leveransadress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer: 08-524 868 09

Ledning