Forskargrupps- och teamledare vid Institutionen för neurovetenskap A-Ö

Forskargrupperna vid institutionen för neurovetenskap arbetar med många olika aspekter av nervsystemets struktur och funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomar.

A-E

Gruppledare: Konstantinos Ampatzis
Forskargrupp: Neuroplasticitet och regenerering – Konstantinos Ampatzis grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4D

Gruppledare: Anders Borgkvist
Forskargrupp: 
Forskningsområde: 
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Dasiel Oscar Borroto Escuela, Kjell Fuxe
Forskargrupp: GPCR-heteroreceptorkomplex vid hjärnsjukdomar - Dasiel Oscar Borroto Escuelas grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Lennart Brodin
Forskargrupp: Presynaptiska mekanismer – Lennart Brodins grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Marie Carlén
Forskargrupp: Prefrontalkortex och kognition – Marie Carléns grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Andrea Carmine Belin
Forskargrupp: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet – Andrea Carmine Belins grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Sandra Ceccatelli
Forskargrupp: Miljömässiga och genetiska influenser på nervsystemets utveckling – Sandra Ceccatellis grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Tatiana Deliagina
Forskargrupp: Organisation och funktion av posturala neuronala nätverk vid god hälsa och vid sjukdom - Tatiana Deliaginas grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Rochellys Diaz Heijtz
Forskargrupp: Genetiska och molekylära grunder för sjukdomar i nervsystemet – Rochellys Diaz Heijtz grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 8D

Gruppledare: Henrik Ehrsson
Forskargrupp: Kognitiv neurovetenskap av kroppsvarseblivning och självkognition – Henrik Ehrssons grupp
Forskningsområde: Kognitiv neurovetenskap
Hus/kvarter: Biomedicum, 4D

Gruppledare: Abdel El Manira
Forskargrupp: Neurobiologi för motoriska handlingar – Abdel El Maniras grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

F-H

Gruppledare: Anna Falk
Forskargrupp: Neurala stamceller – Anna Falks grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Gilberto Fisone
Forskargrupp: Molekylär och nätverks-neurofarmakologi – Gilberto Fisones grupp
Forskningsområde: Molekylär och nätverks-neurofarmakologi - Gilberto Fisones grupp
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Kaj Fried
Forskargrupp: Kraniofacial neurobiologi – Kaj Frieds grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 6D

Gruppledare: Alessandro Furlan
Forskargrupp: Neurobiologi vid fetma – Alessandro Furlans grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemetNeuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Janos Fuzik
Forskargrupp: Neuronala kretsar vid ångest – Jan Fuziks grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Location: Biomedicum, 4D

Gruppledare: Sten Grillner
Forskargrupp: Motorikens neurobiologi och evolution – Sten Grillners grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Mattias Günther
Forskargrupp: Enheten för experimentell traumatologi
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Saida Hadjab
Forskargrupp: Neurobiologi av Smärta & Nästa Generation smärtmedicin - Saida Hadjabs grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Tibor Harkany
Forskargrupp: Molekylär och cellulär neuroendokrinologi - Tibor Harkanys grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Jeanette Hellgren Kotaleski
Forskargrupp: Jeanette Hellgren Kotaleskis grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter:

Gruppledare: Anna Herland
Forskargrupp: Herland Laboratory
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Ola Hermanson
Forskargrupp: Molekylär neuroutveckling och neuroonkologi - Ola Hermansons grupp
Forskningsområden: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Tomas Hökfelt
Forskargrupp: Kemiska och funktionella neuroanatomiska studier över smärt- och stressystem - Tomas Hökfelts grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

I-L

Gruppledare: Carlos Ibáñez
Forskargrupp: Molekylär neurovetenskap - Carlos Ibáñez:s grupp
Forskningsområden: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D/8D

Gruppledare: Federico Iovino
Forskargrupp: Neuroinfektioner & neuroinflammation - Federico Iovinos grupp
Forskningsområden: Bakteriella infektioner i hjärnan
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Håkan Karlsson
Forskargrupp: Neuropsykiatriska sjukdomar - Håkan Karlssons grupp
Forskningsområden: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Ole Kiehn
Forskargrupp: Nervceller och neurala nätverk - Ole Kiehns grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Konstantina Kilteni
Forskargrupp: Motorisk kontroll, somatosensorisk bearbetning och kittlingsuppfattning - Konstantina Kiltenis grupp
Forskningsområde: Kognitiv neurovetenskap
Hus/kvarter: Biomedicum, 4D

Gruppledare: Torkel Klingberg
Forskargrupp: Utvecklingsinriktad kognitiv neurovetenskap - Torkel Klingbergs grupp
Forskningsområde: Kognitiv neurovetenskap
Hus/kvarter: Biomedicum, 4D

Gruppledare: François Lallemend
Forskargrupp: Neurobiologi för sensoriska system – Francois Lallemends grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Juan Pablo Lopez
Forskargrupp: Neurobiologi vid stress och behandlingsreaktioner – Juan Pablo Lopez:s grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemetNeuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

M-Ö

Gruppledare: Björn Meister
Forskargrupp: Hjärnans kontroll av födointag och kroppsvikt - Björn Meisters grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Konstantinos Meletis
Forskargrupp: Konstantinos Meletis grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Keira Melican
Team: Bakteriell patogenes - Keira Melicans grupp
Forskningsområde: Bakteriell infektion, nervdriven immunitet och antimikrobiell resistens (se även AIMES - Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences)
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Jan Mulder
Forskargrupp: Molekylär kartläggning av nervsystemet vid hälsa och sjukdom – Jan Mulders grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet 
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppldare: Lars Olson
Forskargrupp: Lars Olsons grupp
Forskningsområde: Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet
Hus/kvarter: Biomedicum, 7D

Gruppledare: Agneta Richter Dahlfors
Forskargrupp: Agneta Richter-Dahlfors grupp
Forskningsområde: Nanomedicin och nanovetenskap, (se även AIMES - Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences)
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Mårten Risling
Forskargrupp: ingår i Enheten för experimentell traumatologi
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Emanuela Santini
Forskargrupp: 
Forskningsområde:
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Oleg Shupliakov
Forskargrupp: Neuronal membrantrafik - Oleg Shupliakovs grupp
Forskningsområde: Nervcellers utveckling, biologi och patologi
Hus/kvarter: Biomedicum, 8B

Gruppledare: Gilad Silberberg
Forskargrupp: Gilad Silberbergs grupp
Forskningsområde: Neuronala nätverk och beteende
Hus/kvarter: Biomedicum, 4B

Gruppledare: Fredrik Ullén
Forskargrupp: Musikens neuropsykologi - Fredrik Ulléns grupp
Forskningsområde: Kognitiv neurovetenskap
Hus/kvarter: Biomedicum, 4D

CB
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-07-10