Federico Iovino

Federico Iovino

Senior Forskare | Docent
E-postadress: federico.iovino@ki.se
Telefon: +46852487121
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum, kvarter D7, 17165 Solna
Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Iovino, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Supporting innovators to fight drug-resistant infections
  INCATE
  1 May 2024
 • Blockering av bakteriell interaktion med neuroner: en ny terapeutisk strategi för att förhindra permanent neurologisk skada orsakad av hjärninfektioner
  Magnus Bergvall Foundation
  1 February 2024
 • The bacteria-neuron blockade, the FIRST therapeutic approach to prevent permanent neurological damage caused by infections
  Gun & Bertil Stohnes Stiftelse
  1 January 2024
 • Förebyggande av neurologiska funktionshinder orsakade av perinatala hjärninfektioner
  Åhlén-stiftelsen
  1 January 2024
 • Novel fusion proteins with bacteriocidic, anti-neurotoxic and antibiotic synergistic properties to improve pneumococcal meningitis treatment
  H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  1 November 2023 - 1 November 2024
 • Förhindra permanent allvarlig hörselnedsättning orsakad av hjärninfektioner
  Stiftelsen Tysta Skolan
  1 May 2023
 • Bakteriell interaktion med neuroner: ett nytt terapeutiskt mål mot hjärninfektioner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 February 2023
 • En ny terapeutisk metod för att förhindra permanent neurologisk funktionsnedsättning hos spädbarn och barn som drabbats av hjärninfektioner
  Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning
  1 February 2023
 • Blockade of pneumococcal‐neuron interaction to prevent neuronal damage in bacterial meningitis
  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  1 January 2023 - 1 January 2024
 • Establishment of the first therapeutic approach to prevent permanent neurological disabilities caused by brain bacterial infections
  Bjarne Alhströms Minnesfond
  1 January 2023
 • Förebyggande av neurologiska funktionshinder orsakade av perinatala hjärninfektioner
  Åhlén-stiftelsen
  1 January 2023
 • Bakteriell interaktion med neuroner: ett nytt terapeutiskt mål mot hjärninfektioner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2022
 • Förhindra irreparabel neurologisk skada efter bakteriell meningit genom att blockera patogeninteraktion med neuroner
  Tore Nilsons Stiftelse
  1 January 2022
 • Förhindra neuronal förlust som leder till Parkinsons och Alzheimers sjukdomar
  Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
  1 May 2021
 • Förhindra irreparabel neurologisk skada efter bakteriell meningit genom att blockera patogeninteraktion med neuroner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2021
 • Bakteriell meningit: Förstå bakteriella interaktioner med mikroglia och nervceller för att utveckla nya metoder för att öka hjärnans immunsystem och förhindra neuronal skada
  Tore Nilsons Stiftelse
  1 January 2021
 • Understanding bacterial invasion of the brain: Interactions of Streptococcus pneumoniae with microglia and neurons.
  Åke Wiberg Foundation
  1 January 2020
 • Understanding bacterial invasion of the brain
  Loo & Hans Osterman Foundation
  1 November 2019
 • Bakteriell meningit: Förstå bakteriella interaktioner med mikroglia och nervceller för att utveckla nya metoder för att öka hjärnans immunsystem och förhindra neuronal skada
  Petrus and Augusta Hedlund Foundation
  1 June 2019
 • Start-up Grant
  StratNeuro
  1 June 2019
 • Block pneumococcal-neuron interaction to protect neurons from bacterial infections
  Clas Groschinskys Minnesfond
  1 June 2019
 • New therapeutic and prophylactic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  1 January 2019
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis State
  Karolinska Institutet Research Foundations
  1 January 2019
 • Brain cancer and bacterial meningitis: how to prevent bacterial penetration of the blood-brain barrier in patients with brain cancer.
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2019
 • Förbättra antimikrobiella behandlingar hos cancerpatienter.
  Jeanssons Stiftelser
  1 January 2019
 • Faculty-funded Assistant Professor position
  Karolinska Institutet
  3 December 2018
 • Bakteriell meningit: Molekylära mekanismer för bakteriell inträde i hjärnan över blod-hjärnbarriären och nya terapeutiska metoder för att blockera det.
  Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
  1 June 2018
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  Jeanssons Stiftelser
  1 January 2018
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2018
 • Bacterial meningitis: Understanding bacterial invasion of the brain
  Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
  1 January 2018
 • Visa fler

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk mikrobiologi, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI