Federico Iovino

Federico Iovino

Senior Forskare | Docent
E-postadress: federico.iovino@ki.se
Telefon: +46852487121
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum, kvarter D7, 17165 Solna
Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Iovino, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Medicin 2025, projektmedel
  ALF (Region Stockholm)
  1 January 2025 - 31 December 2024
 • Etablering av en ny neuroprotektiv terapi för att förhindra hörselnedsättning orsakad av hjärninfektioner
  Etablering av en ny neuroprotektiv terapi för att förhindra hörselnedsättning orsakad av hjärninfektioner
  1 June 2024
 • Supporting innovators to fight drug-resistant infections
  INCATE
  1 May 2024
 • Blockering av bakteriell interaktion med neuroner: en ny terapeutisk strategi för att förhindra permanent neurologisk skada orsakad av hjärninfektioner
  Magnus Bergvall Foundation
  1 February 2024
 • The bacteria-neuron blockade, the FIRST therapeutic approach to prevent permanent neurological damage caused by infections
  Gun & Bertil Stohnes Stiftelse
  1 January 2024
 • Förebyggande av neurologiska funktionshinder orsakade av perinatala hjärninfektioner
  Åhlén-stiftelsen
  1 January 2024
 • Novel fusion proteins with bacteriocidic, anti-neurotoxic and antibiotic synergistic properties to improve pneumococcal meningitis treatment
  H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  1 November 2023 - 1 November 2024
 • Förhindra permanent allvarlig hörselnedsättning orsakad av hjärninfektioner
  Stiftelsen Tysta Skolan
  1 May 2023
 • Bakteriell interaktion med neuroner: ett nytt terapeutiskt mål mot hjärninfektioner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 February 2023
 • En ny terapeutisk metod för att förhindra permanent neurologisk funktionsnedsättning hos spädbarn och barn som drabbats av hjärninfektioner
  Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning
  1 February 2023
 • Blockade of pneumococcal‐neuron interaction to prevent neuronal damage in bacterial meningitis
  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  1 January 2023 - 1 January 2024
 • Establishment of the first therapeutic approach to prevent permanent neurological disabilities caused by brain bacterial infections
  Bjarne Alhströms Minnesfond
  1 January 2023
 • Förebyggande av neurologiska funktionshinder orsakade av perinatala hjärninfektioner
  Åhlén-stiftelsen
  1 January 2023
 • Bakteriell interaktion med neuroner: ett nytt terapeutiskt mål mot hjärninfektioner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2022
 • Förhindra irreparabel neurologisk skada efter bakteriell meningit genom att blockera patogeninteraktion med neuroner
  Tore Nilsons Stiftelse
  1 January 2022
 • Förhindra neuronal förlust som leder till Parkinsons och Alzheimers sjukdomar
  Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
  1 May 2021
 • Förhindra irreparabel neurologisk skada efter bakteriell meningit genom att blockera patogeninteraktion med neuroner
  Magnus Bergvalls Stiftelse
  1 January 2021
 • Bakteriell meningit: Förstå bakteriella interaktioner med mikroglia och nervceller för att utveckla nya metoder för att öka hjärnans immunsystem och förhindra neuronal skada
  Tore Nilsons Stiftelse
  1 January 2021
 • Understanding bacterial invasion of the brain: Interactions of Streptococcus pneumoniae with microglia and neurons.
  Åke Wiberg Foundation
  1 January 2020
 • Understanding bacterial invasion of the brain
  Loo & Hans Osterman Foundation
  1 November 2019
 • Start-up Grant
  StratNeuro
  1 June 2019
 • Block pneumococcal-neuron interaction to protect neurons from bacterial infections
  Clas Groschinskys Minnesfond
  1 June 2019
 • Bakteriell meningit: Förstå bakteriella interaktioner med mikroglia och nervceller för att utveckla nya metoder för att öka hjärnans immunsystem och förhindra neuronal skada
  Petrus and Augusta Hedlund Foundation
  1 June 2019
 • Förbättra antimikrobiella behandlingar hos cancerpatienter.
  Jeanssons Stiftelser
  1 January 2019
 • New therapeutic and prophylactic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  1 January 2019
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis State
  Karolinska Institutet Research Foundations
  1 January 2019
 • Brain cancer and bacterial meningitis: how to prevent bacterial penetration of the blood-brain barrier in patients with brain cancer.
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2019
 • Faculty-funded Assistant Professor position
  Karolinska Institutet
  3 December 2018
 • Bakteriell meningit: Molekylära mekanismer för bakteriell inträde i hjärnan över blod-hjärnbarriären och nya terapeutiska metoder för att blockera det.
  Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
  1 June 2018
 • Bacterial meningitis: Understanding bacterial invasion of the brain
  Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
  1 January 2018
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  Jeanssons Stiftelser
  1 January 2018
 • New therapeutic strategies to cure and prevent bacterial meningitis
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2018
 • Etablering av en ny neuroprotektiv terapi för att förhindra hörselnedsättning orsakad av hjärninfektioner
  Stiftelsen Tysta Skolan
 • Visa fler

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-
 • Postdoctoral researcher, Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC), Karolinska Institutet, 2013-2015

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk mikrobiologi, Karolinska Institutet, 2021
 • PhD degree, Medical Microbiology, Medical Microbiology, University of Groningen, 2013

Uppdrag

 • Sektionsansvarig, Principal Investigator representative, Neuroscience, Karolinska Institute, 2022-
 • Sektionsansvarig, Safety representative, Neuroscience, Karolinska Institute, 2022-

Priser och utmärkelser

 • World Expert Recognition, Expertscape, https://nyheter.ki.se/federico-iovino-utsedd-till-world-expert-av-expertscape, 2021
 • Prize for research in Clinical Neurology, Bjarne Ahlström Memorial Fund, https://news.ki.se/federico-iovino-awarded-the-bjarne-ahlstrom-minnesfonds-pris-2020-for-research-in-clinical, 2020

Handledare

 • Niels Vander Elst, 2023
 • Simona Serra, 2023
 • Miguel Tofiño-Vian, 2021
 • Kristine Farmen, 2021

Redaktör för vetenskaplig tidskrift

 • "In vitro and In vivo models for CNS infections", part of the “Methods in Molecular Biology” series, Chefredaktör, 2022
 • Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Medlem i redaktionskommittén, 2021
 • Section Clinical Infectious Diseases, Encyclopedia of Infection and Immunity (Elsevier), Biträdande redaktör, https://www.sciencedirect.com/referencework/9780323903035/encyclopedia-of-infection-and-immunity, 2020
 • "Streptococcus pneumoniae", part of the “Methods in Molecular Biology” series, Chefredaktör, https://www.springer.com/gp/book/9781493991983, 2018

Sakkunniggranskning för vetenskaplig tidskrift

 • Nature Communications, Cell Systems, PNAS, eBioMedicine (The Lancet), Scientific Reports (Nature publishing group), BMC Journal of Biomedical Science, PLOS One, Journal of Neuroinflammation, Molecular Neurobiology, Brain Research, Cellular and Molecular Neurobiology, Journal of Neuroimmunology, Neurotoxicology and Teratology, Neuroscience Letters, Journal of Innate Immunity, Journal of Immunology, mBio (American Society of Microbiology), PLOS Pathogens, Infection & Immunity, Molecular Microbiology, Journal of Bacteriology, The International Journal of Medical Microbiology, Microbiology (Microbiology Society), Microbial Pathogenesis, Pathogens and Disease (FEMS), Virulence, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers in Immunology, Frontiers in Pediatrics, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Current Research in Microbial Sciences, Infection and Drug Resistance, Heliyon (Cell Press), Experimental and Molecular Pathology, Annals of Medicine, BMJ (British Medical Journal) Case Reports, Journal of Pediatric Infectious Disease Society., Anonymous peer review, 2018

Expert

 • Evaluator of research applications in international competition, Grant reviewer / Evaluation panel member, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI