International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)

Vårt uppdrag är att utveckla, utvärdera och stödja standarder och bästa praxis som omfattar principerna för öppen, FAIR, och citerbar neurovetenskap. INCF tillhandahåller även utbildning i hur standarder och bästa praxis underlättar reproducerbarhet och möjliggör publicering av hela kedjan av forskningsresultat, inklusive data och kod.

Vårt nätverk

INCF-nätverket består av akademiska institutioner och projekt, ideella organisationer, infrastrukturleverantörer, finansiärer, och företag som tillhandahåller finansiella eller vetenskapliga bidrag som stödjer utvecklingen av standarder samt främjande av neuroinformatik som vetenskaplig disciplin. INCF har för närvarande 21 akademiska eller ideella gruppmedlemmar och 6 företag som medlemmar.

Vad vi gör

Nätverket fungerar som ett forum för medlemmar att utvärdera och anpassa sin forskning i syfte att maximera effekten av sina resultat, och för att använda befintliga mekanismer där det är möjligt eller skapa nya där det behövs. INCF anordnar en årlig konferens inom neuroinformatik, flera utbildningsaktiviteter, möten för INCF:s arbetsgrupper och många andra aktiviteter för att främja vårt uppdrag. INCF är också mentor för Google Summer of Code, och hackathons i olika neurovetenskapliga ämnen.

Hur vi jobbar

INCF opererar genom sina 6 styrande organ, många arbetsgrupper, och ett antal globala samarbeten. Nätverkets medlemmar stöds av INCF:s sekretariat med projektledning, kommunikation, möteslogistik, och koordinering.

Kontakt

INCF-sekretariatet
Karolinska Institutet
Nobels väg 15A
SE-171 77 Stockholm, Sverige
E-post: info@incf.org
Tel: +46 8 524 870 93

HL
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-07-11