Forskargruppsledare vid Institutionen för neurovetenskap

Forskargrupperna vid institutionen för neurovetenskap arbetar med många olika aspekter av nervsystemets struktur och funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomar.

Forskargruppsledare A-E

F-J

Gruppledare Lab (pages in English) Hus, Kvarter
Anna Falk Falk Laboratory Biomedicum, D7
Gilberto Fisone Fisone Laboratory Biomedicum, B4
Kaj Fried Fried Laboratory Biomedicum, D6
Kjell Fuxe Fuxe Laboratory Biomedicum, B8
Sten Grillner Grillner Laboratory Biomedicum, B4
Tibor Harkany Harkany Laboratory Biomedicum, D7
Jeanette Hellgren Kotaleski Hellgren Kotaleski Laboratory
Anna Herland Herland laboratory Biomedicum, B8
Ola Hermanson Hermanson Laboratory Biomedicum, D7
Tomas Hökfelt Hökfelt Laboratory Biomedicum, D7
Carlos Ibáñez Ibáñez Laboratory Biomedicum, D7/D8
Federico Iovino Iovino Laboratory Biomedicum, D7

K-O

R-Ö