Aktion Livräddning: Kostnadsfria föreläsningar i självmordsprevention i Stockholms län

Aktion Livräddning inkluderar en introducerande endagsutbildning i självmordsprevention och en halvdagsföreläsning med fördjupning i transkulturella aspekter på självmord. Sedan 2012 har utbildningen erbjudits till invånare och personal verksamma i hela Stockholm.

Logotype Operation Save Lives
Aktion Livräddning

Målgrupp

Den introducerande endagsutbildningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.

Under utbildningsdagen belyses följande områden:

 • Fakta om självmord, myter och tabun
 • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
 • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
 • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
 • Skyddande faktorer för självmordshandling
 • Syftet med en självmordsriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Utbildningstillfällen VT 2022

För hela Stockholms län

 • 9 februari, 2022 -Digital föreläsning
 • 16 februari, 2022 -Digital föreläsning
 • 17 februari, 2022 -Digital föreläsning
 • 9 mars, 2022 -Digital föreläsning
 • 23 mars, 2022 -Digital föreläsning - FULLTECKNAD

Tid: 09.00-15.00

Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan skickas till Laila Lindahl: laila.lindahl@ki.se.

Reservation för ändringar gäller samtliga utbildningstillfällen. 

Fördjupningsutbildning transkulturella aspekter på självmord

Till de som deltagit i den allmänna endagsutbildningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även fördjupningsutbildning om transkulturella aspekter på självmord. 

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig uttryck i olika kulturer. Denna halvdag handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle.

Fördjupning: Utbildningstillfällen 2022

 • 11 mars, 2022. Tid: 9.00-12.00
 • 5 april, 2022. Tid: 13.00-16.00

Föreläsare: Maria Sundvall, överläkare i psykiatri på Transkulturellt Centrum

Anmälan

Anmälan krävs och i anmälan behövs namn och email till alla deltagare, utbildningstyp (introducerande utbildning eller fördjupning) samt datum.

Anmälan sker löpande och med först till kvarn.

Anmälan och andra frågor: Linda Karlsson: linda.karlsson@ki.se, 0760-522 412