Kunskapsseminarier

NASP hälsar alla hjärtligt välkomna till våra Kunskapsseminarier. Under året bjuder vi vid flera tillfällen in en föreläsare som presenterar senaste forskning inom psykisk hälsa.

Målen för NASP:s Kunskapsseminarier är att forskare, forskarstudenter och gäster ska:

  • Utveckla sin förmåga att kritiskt granska och utvärdera vetenskapliga artiklar
  • Öka sin kunskap och förståelse för vetenskaplig metod vad beträffar olika studiedesigner, statistiska analyser, tolkning av forskningsresultat, begränsningar och potentiella felkällor i olika typer av studier,
  • Öka sin kunskapsmängd utifrån relevant och aktuell forskningslitteratur inom folkhälsa, hälsovård och i synnerhet yrkesmedicin och miljömedicin, samt främja kontinuerlig läsning av forskningslitteratur inom området suicidologi och prevention av psykisk ohälsa.

Kontakt

Plats: NASP, Granits väg 4, Karolinska Institutet, Campus Solna

Alla är välkomna men vi har ett begränsat antal platser och anmälan krävs.

Har du frågor eller vill anmäla dig till ett Kunskapsseminarium? Skicka ett mail till Sebastian Hökby (sebastian.hokby@ki.se)

Sammanfattningar från tidigare seminarier

Suicide in Romania - current situation and initiatives for suicide prevention, Maria-Magdalena Dumitru, MD, PhD

Longitudinal course of irritability during childhood and prediction of suicidal behavior in adolescence, Massimiliano Orri, PhD

Kalender

Inga annonserade datum för tillfället