Första hjälpen till psykisk hälsa (Äldre) - Riktad till biståndshandläggare i Region Stockholm

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) satsar på att erbjuda kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre som är riktade specifikt till biståndshandläggare i Region Stockholm. Utöver kurslitteraturen kommer kursen att vara kostnadsfri för biståndshandläggare verksamma i Region Stockholm.

MHFA Sweden logo

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram utvecklat i Australien avsett för allmänheten. I Sverige har den kommit att användas av personer som i sitt arbete möter människor i behov av olika insatser, exempelvis personal inom äldreomsorgen. Tanken bakom ­utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre är utarbetat i Sverige med fokus på bemötandet av äldre personer. Kursen innehåller svenska filmer, utbildningsmaterial samt utgår ifrån svenska förhållanden. Nu görs ytterligare en förstärkning och profilering riktat till biståndshandläggare.

I satsningen kommer utbildningen och dess insatser ställas i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar till exempel möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).  

Kurstillfällen och anmälan

Mer information om utbildningen, kurstillfällen och anmälan går att hitta på NASP:s hemsida vid Region Stockholm.

GH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-30