Aktion Livräddning

Aktion Livräddning inkluderar en introducerande endagsföreläsning i självmordsprevention och två halvdagsföreläsningar med fördjupning i transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord. Sedan 2012 har utbildningen erbjudits till invånare och personal verksamma i hela Stockholm.

Logotype Operation Save Lives

Aktion Livräddning riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.

Under utbildningsdagen belyses följande områden:

  • Fakta om självmord, myter och tabun
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Syftet med en självmordsriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Till de som deltagit i den allmänna endagsutbildningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även fördjupningsutbildning om transkulturella aspekter på självmord. Denna halvdag handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle.

Anmälan

Denna utbildning har tagits fram av Karolinska Institutet och Region Stockholm och administreras av NASP vid Region Stockholm. Mer information om utbildningen samt aktuella datum och anmälan går att hitta på NASP:s hemsida vid Region Stockholm.

JE
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29