Stör Döden - Utbildningsmaterial för lärare

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Skolor frågar ofta om hur de kan bli bättre på att samtala om självmord och psykisk ohälsa med sina elever. Därför har Suicide Zero, Mind, SPES och NASP, i samarbete med skolpersonal, tagit fram ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för lärare på högstadiet och gymnasiet.

En illustration av en elev med keps.

Som lärare kommer man ofta i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt och syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord. Förslag på hur man kan arbeta förebyggande på andra sätt ges också. 

Mer information om utbildningen går att hitta via NASP:s hemsida vid Region Stockholm.

Om projekt Stör Döden

Bakgrunden till projektet Stör Döden är att Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) fick i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillsammans med organisationerna Mind, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) och Suicide Zero utarbeta förslag till gemensamma självmordspreventiva insatser. Stör Döden har tidigare lanserat två informationskampanjer, som främst riktat sig mot män, och som belyst vikten av att våga prata om hur vi själva mår men också om vi märker att någon i vår närhet kanske har det svårt. 

NA
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-10-27