Youth Aware of Mental health - YAM

I Stockholms län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

YAM logo
YAM logotyp

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen. YAM genomförs av NASP tillsammans med Region Stockholm.

Instruktörskurs Region Stockholm 2021

Vi söker dig som vill främja psykisk hälsa hos ungdomar genom skolprogrammet YAM: Youth Aware of Mental Health

I Region Stockholm genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och förebygga självmordshandlingar bland skolelever på högstadiet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Region Stockholm som bedriver denna satsning söker nu instruktörer som vill genomföra programmet med elever i skolan.

I programmet får eleverna möjlighet att samtala och lära sig om psykisk hälsa i vardagen. Ämnet utforskas vid fem timslånga tillfällen i klassrummet, över tre veckors tid, genom samtal och rollspel med utgångspunkt i ett pedagogiskt material. YAM-instruktörerna jobbar med att skapa en trygg omgivning genom att ungdomarna behandlas och ses som experter på sin egen psykiska hälsa. Ungdomarna lyssnas på och de närvarande vuxna talar inte om för dem hur de ska tänka, känna eller agera. Istället samarbetar alla, med stöd från instruktören, för att förstå olika perspektiv och hitta tänkbara lösningar på problem.

Programmet genomförs både i Sverige och runtom i världen, och sedan 2016 pågår i Stockholm en bred implementering finansierad av Region Stockholm.

Vi söker dig som vill bli instruktör och som:

 • Är van vid att möta ungdomar i grupp
 • Har ett intresse av psykisk hälsa och att arbeta hälsofrämjande
 • Har god kommunikationsförmåga och social kompetens
 • Är en god lyssnare och bra på att facilitera diskussioner med ett opartiskt förhållningssätt
 • Har en känsla för humor och en positiv energi
 • Är anpassningsbar till olika situationer

Meriterande är att:

 • Ha erfarenhet av att leda/jobba med rollspel
 • Vara bekant med icke-hierarkiska pedagogiska strategier att involvera och aktivera ungdomar

Omfattning och förutsättningar:

 • Förväntad mängd arbete är cirka 20% av en heltid (eventuellt mer), fördelat på 1-2 dagar i veckan, i treveckorsperioder – under skolterminerna
 • Anställningsform: timanställning vid NASP, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm
 • Under skolloven finns inga uppdrag att få
 • Start VT-22 (eventuell start redan HT-21). Implementeringen förväntas därefter fortsätta framåt.
 • Du bör vara beredd på att med lång framförhållning kommunicera tillgänglighet (terminsvis)
 • Du bör vara beredd på att med lång framförhållning boka upp dig på klasser
 • Handledning cirka tre gånger per termin tillkommer, som betald arbetstid
 • Utdrag ur belastningsregistret för arbete och kontakt med barn är obligatoriskt vid anställning
 • Du behöver vara tillgänglig hela vecka 40 (4e-8e oktober) för instruktörsutbildning

Ansök senast 2021-09-24 genom att skicka CV och personligt brev till: niklas.andersson.1@ki.se

Intervjuer sker löpande.

För mer information kontakta: Niklas Andersson niklas.andersson.1@ki.se  

Läs mer om programmet här: www.y-a-m.org

 

Kontakt YAM i Stockholm

Hanna Nilsson

Anknuten till Forskning

Niklas Andersson

Anknuten till Undervisning/handledning

Huvudansvariga för programmet

Karolinska Institutet
Danuta Wasserman
E-post: danuta.wasserman@ki.se

Region Stockholm
Gergö Hadlaczky
E-post: gergo.hadlaczky@sll.se