Skip to main content

Youth Aware of Mental health - YAM

Missing ALT text.
YAM

I Stockholms län genomförs nu YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen. YAM genomförs av NASP tillsammans med Region Stockholm.

Mer om YAM

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få senaste nytt om YAM cirka 4 gånger per år

Missing ALT text.
Anna Johansson

Kontakt

Projektsamordnare

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26

E-post: anna.johansson.4@ki.se

 

 

 

Huvudansvariga för programmet

Karolinska Institutet
Danuta Wasserman
E-post: danuta.wasserman@ki.se

Region Stockholm
Gergö Hadlaczky
E-post: gergo.hadlaczky@sll.se