Suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Seminarium 2022

Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år lägger vi fokus på stöd till efterlevande.

Seminariet ägde rum den 8 september kl. 13.00-16.30 i Folkhälsomyndighetens lokal på Nobels väg 18 i Solna. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero. Seminariet filmas och kommer även att kunna ses digitalt.

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. 

Ur programmet

 • Introduktion av dagen
  Kattis Ahlström
   
 • Egen erfarenhet av att vara efterlevande
  Ullakarin Nyberg samtalar med Filip Svanlund
   
 • Utvecklingen av suicid i Sverige
  Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
   
 • Akut omhändertagande av efterlevande i Region Örebro län
  Lise Bergman Nordgren, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Bitr Områdeschef Psykiatri, Region Örebro län
   
 • Tröst är mångfasetterat - det enkla - är svårt
  Trösta är ett verb – man gör något för att lindra sorg och smärta. Det är svårt att förstå vad som kan ge tröst när katastrofen inträffar. En större utmaning är att som anhörig, vän och profession förstå, vägleda och välja vilken typ av handling som är till tröst för den drabbade.  En reflektion kring vad som kan ge tröst kopplat till kris och sorg.
  Annelie Liljegren Överläkare, docent Inst. Onkologi och Patologi KI
   
 • Kaffepaus 30 minuter
   
 • Att prata med barn om närståendes självmord
  Lena Liedholm, Leg psykolog, Barntraumateamet i Norrköping
   
 • Bris stödhelger – en hälsofrämjande och suicidpreventiv intervention för efterlevande barn och föräldrar
  Sofia Grönkvist, Chef Stöd och utbildning, Bris
   
 • Film – Bris stödhelger
   
 • Initialt stöd till efterlevande vid suicid
  – erfarenheter av att möta och stödja efterlevande. Personalens upplevelser
  Christina Nilsson, specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården RÖL, doktorand vid Örebro universitet

     Bensträckare på plats 5 minuter

 • Stöd till efterlevande efter suicid – postvention och SPES erfarenheter
  Björn Eklund, Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, SPES
   
 • Navigare
  – stöd i samverkan med civilsamhället
  Lotta Jensen, Suicidprevention i Väst,  SPIV. Kunskap räddar liv
   
 • Stödmaterial för efterlevande Ullakarin Nyberg om Betaniastiftelsens material
   
 • Panelsamtal
  – Vad kan vi ta tillvara från lokala och regionala initiativ för ett förbättrat efterlevandestöd?
  Medverkar i panelen gör:
   -Personer med egen erfarenhet av att förlora en närstående i suicid, Filip Svanlund och Leif Svanlund SPES
   -Rickard Bracken Suicide Zero,
   -Lise Bergman Nordgren Region Örebro
   -Ingrid Svensson Region Kronoberg
   -Björn Tingberg Ericastiftelsen – skolans perspektiv
   
 • Avslut med NASP, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Medverkar i programmet gör även Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet.

Moderator: Kattis Ahlström

EW
Innehållsgranskare:
Leticia Okabayashi
2022-10-19