Suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av International Association for Suicide Prevention (IASP) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Suicidpreventiva dagen 2024 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till ett webbsänt seminarium med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen.

Suicidpreventiva dagen 2023

I samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar NASP vid Karolinska Institutet och Region Stockholm en aktivitet som lyfter det självmordspreventiva arbetet på olika sätt. 2023 arrangerade NASP ett webbinarium med fokus på "Suicidkommunikation på digitala plattformar".

Webbinariet ägde rum den 11 september. Under webbinariet fick vi lyssna till:

 • Michael Westerlund, Universitetslektor Stockholms universitet / Forskningsspecialist NASP
  Titel: Självmordsrelaterad internetanvändning
   
 • Yvonne Andersson, utredare och analytiker Statens medieråd
  Titel: Unga, medier och psykisk ohälsa
   
 • Gergö Hadlaczky, adjungerad forskare vid NASP (LIME, Karolinska Institutet) / Verksamhetschef Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning – CHIS / Enhetschef NASP (CHIS,SLSO, Region Stockholm).
  Titel: AI-chatbottar och självmordsprevention

Du som inte såg webbinariet kan ta del av presentationerna nedan. 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta beatrice.johansson@ki.se

GH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-03-21