Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP.

AOSP endagskurs

Kursen är 8 timmar och genomförs av utbildade instruktörer. Du väljer själv vilken utbildad instruktör du vill ta kontakt med via vår lista över aktiva instruktörer i Sverige, där du kan se vilka instruktörer som har behörighet att anordna kurser i AOSP. 

AOSP utgår från en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas en person i psykisk nöd. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och olika vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion.

AOSP instruktörsutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till instruktör i AOSP?

Denna utbildning har tagits fram av Karolinska Institutet och Region Stockholm och administreras av NASP vid Region Stockholm. Mer information om utbildningen samt tillgängliga datum och anmälan finner du via NASP:s hemsida vid Region Stockholm.

Kontakt

Frågor om utbildningen:

conny.6610@gmail.com f.d. Stockholms brandförsvar

britta.alin-akerman@ki.se, NASP

josefine.engelbrechtsen@ki.se, NASP

Frågor om Canvas:

josefine.engelbrechtsen@ki.se, NASP

Utbildningen AOSP är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.

BA
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-04-11