Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP.

Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) vänder sig främst till personer som är aktiva inom eller samarbetar med blåljusorganisationerna. Om du är aktiv inom en annan yrkesgrupp, organisation eller förening och vill gå denna utbildning önskar vi hänvisa dig till AOSP-Allmänheten

Kursen AOSP

Kursen utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES och NASP. Kursen som är en endagskurs på 8 timmar grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas den i psykisk nöd. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor.

Är du intresserad av att anordna en AOSP-kurs? Via vår instruktörslista finner du kontaktuppgifter utbildade AOSP-instruktörer som finns runt om i landet. Du väljer själv vilken instruktör du önskar kontakta. 

Instruktörsutbildningen AOSP

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli AOSP-instruktör, vilket ger dig behörighet att anordna AOSP endagskurser. 

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP både inom blåljusorganisationerna och till andra krävs viss grundkunskap. 

Vi erbjuder en endagsutbildning i "Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom". Utbildning sker dagen innan planerad AOSP instruktörsutbildning. 

Om du redan innehar liknande kompetens som ingår i grundutbildningen, avgör huvudinstruktören om du är lämplig att utbildas till instruktör inom AOSP. Motsvarande kompetens innebär bl.a. utbildning i psykiatri, psykologutbildning eller Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Första hjälpen till psykisk hälsa ger bland annat kunskap om psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende.

Målet med utbildningen

Vår målsättning är god kunskap i utbildningsmaterialet AOSP för att kunna förmedla och utbilda personer vidare.

Utbildningens innehåll:

  • Filmen AOSP
  • Kunskaper om hur blåljusorganisationerna samverkar mellan varandra och med andra aktörer (exempelvis socialtjänsten, kriminalvården och sjukvården)
  • Vilken lagstiftning som gäller i olika situationer
  • Taktik, samtalsmetodik samt samtalsträning
  • Arbetsmiljöfrågor

Utbildningens omfattning

  • 2 dagar instruktörsutbildning, 16 timmar

För dig som saknar de förkunskaper som krävs erbjuds även en endags grundutbildning (läs 'Förkunskapskrav'), 8 timmar

Utbildningskostnad

  • 7 000 SEK exkl. moms/deltagare för AOSP instruktörsutbildning. I kostnaden ingår tryckt material

All utbildningslitteratur och videos finns tillgängligt via Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas skickas ut i samband med genomgången utbildning. 

För dig som saknar förkunskaper om psykisk hälsa finns 'Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom'

  • 4000 SEK exkl. moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material. 

Utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP HT 2022

Utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP VT 2023

Saknar du de förkunskaper som krävs för att utbilda dig till AOSP-instruktör? Anmäl dig till 'Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom'. 

Vill du även komplettera din utbildning med att bli instruktör i AOSP-Allmänheten kan du gå vår kompletterande endagsutbildning. Anmälan finner du via AOSP-Allmänhetens hemsida

Kontakt

Frågor om utbildningen:

Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Josefine Engelbrechtsen, NASP

Frågor om Canvas:

Josefine Engelbrechtsen, NASP

Utbildningen AOSP är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.

Dokument