NASP Journal seminar series

Välkommen till NASP Journal seminar series – ett kunskapsseminarium arrangerat av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på LIME.

Vad är NASP Journal seminar series?

Två gånger per termin organiserar NASP ett kunskapsseminarium där forskare inom området självmord och psykisk hälsa får presentera sin forskning.

Med dessa seminarium vill vi ge tillfälle för alla, både inom och utanför Karolinska Institutet, som är intresserade av ämnet självmord att lära sig mer, nätverka och diskutera forskning. Vi uppmuntrar till interaktiva seminarier och kommer alltid att ge tid till deltagarna att diskutera frågor relaterat till ämnet. Utöver det vill vi synliggöra slagkraftig forskning, och forskaren bakom den, men också NASP och vår verksamhet.

Annonsering för seminarierna kommer att göras på denna sida, i LIME:s nyhetsbrev och som kalenderhändelse på dels KI:s nyhetssida, dels i NASP:s egen kalender.  

Nästa seminarium

Kommer att bekräftas.

Kommande seminarium

Kommer att bekräftas.

Tidigare seminarium

24:e november 2022: Jaël van Bentum presenterade sitt vetenskapliga arbete relaterat till hennes publikation ”Suicidal intrusions and EMDR therapy evaluation”.

11:e maj 2023: Charli Eriksson presenterade det fyraåriga nordiska projektet "Positive Mental Health among School-aged Children in the Nordic Countries"

SH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-14