Självmordsprevention i Stockholms län (SPIS)

Årligen görs ett stort antal självmordsförsök i Stockholms län. Ofta involveras olika aktörer som Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm samt sjukvård i arbetet med att försöka förhindra fullbordan av de intentioner som uttalats eller befaras.

En samverkansgrupp i Stockholms län bestående av representanter från SOS Alarm, Stockholms brandförsvar, Region Stockholm (då Stockholms läns landsting), polisen samt NASP startade SPIS-projektet kring självmordsprevention under hösten 2009 med att gemensamt diskutera åtgärder att förebygga och förhindra självmord i länet. En styrgrupp och en mer arbetande projektgrupp skapades. I efterhand utökades deltagare i såväl styrgrupp som projektets arbetsgrupp med representanter för Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES), kriminalvården samt länets kommuner. Ingen budget har fanns för projektet vilket har inneburit att varje organisation har burit sina egna kostnader.

Under projektet bildades ett antal delprojektgrupper:

  • Delprojekt SPIS-larm
  • Delprojekt Polis och sjuksköterska i polisbil
  • Delprojekt Anhöriga/allmänhet
  • Delprojekt Självmordstäta platser
  • Delprojekt Statistik
  • Delprojekt Utbildning för aktörer inom SPIS-projektet

Projektet avslutades officiellt i december 2012, men flera av de ovannämnda delprojekten är fortfarande aktiva eller har lett till permanenta förändringar och förbättrade rutiner. Sedan dess har SPIS också kommit för att omfatta andra regioner i Sverige och står nu för ”Självmordsförebyggande i Sverige”.

Dokument

Kontakt

Profile image

Gergö Hadlaczky

Adjungerad Adjunkt