Covid-19 BIC studie för att förebygga suicid

En interkontinental global studie för att förbättra psykisk hälsa och förebygga suicid: Akut svar på covid-19 pandemin.

COVID-19 BIC illustration som beskriver studiens flöde och utformning vid det Brasilianska centrumet.

Bakgrund

Covid-19 pandemin har skapat en livsomvälvande kris som har skakat alla runt om i världen. Över en natt var människor tvingade till isolering och många var tvungna att möta den bistra verkligheten med ekonomisk stress, permitteringar och så småningom arbetslöshet. En osäker framtid för dem själva och deras familjer leder till oro, sömnproblem, ångest, posttraumatisk stressyndrom och andra psykiatriska problem. Frånvaron av skyddande faktorer som samhörighet med andra och tillgång till hälso- och sjukvård utgör ett hot mot den psykiska hälsan. En ökning i suicidantal kan förväntas. (1)

Därför är det viktigt att bekämpa psykiska hälsobesvär i pandemin och genom en interkontinental studie lära oss från skillnader och likheter mellan länder i deras respons på pandemin och effekterna av preventivt behandlingsarbete.

Studien består av tre delar; klinisk studie, epidemiologisk studie av närsamhället och en epidemiologisk studie på nationell nivå. Studien leds av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (PI: Danuta Wasserman) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och Världpsykiatriska föreningen (WPA).   

Klinisk studie

"The COVID-19 Brief Educational Motivational Awareness Increasing Intervention and Long-term follow-up program" (COVID-19 BIC) för att förebygga suicid är en metod som har utvecklats på Karolinska Institutet i samarbete med WHO i ett SUPRE-MISS projekt.

Effektiviteten med BIC demonstrerades genom att dödligheten i suicid hos dem med suicidförsök signifikant reducerades (2) och kommer nu att utvärderas i en Randomiserad Kontrollerad Studie (RCT) tillsammans med WHO och WPA:s medlemsföreningar.

Personer som gjort suicidförsök som får sedvanlig vård enligt standardriktlinjer i respektive land kommer att jämföras med personer med suicidförsök som förutom den sedvanliga vården får personliga samtal som motiverar till att följa upp vårdföreskrifter och söka stöd i närsamhället. Samtal kring motivation görs av läkare, sjuksköterska, psykiater, psykolog etc. innan utskrivning från hälso- och sjukvården. Detta samtal följs upp vid 1, 2, 3, 4, 8, 12 veckor och vid 4, 6, 12, 18 månader av tränade volontärer från närsamhället. 

Covid-19 BIC studien kommer att genomföras i de följande WHO regionerna och länderna:

Covid-19 BIC studien kommer att genomföras i de följande WHO regionerna och länderna
Afrika Amerika Europa Asien
Etiopien Brasilien Italien Indien
Kenya Mexiko Rumänien Kazakstan (Eurasien)
Nigeria Uruguay Ryssland Kina
Sydafrika USA Spanien Vietnam

Fler länder kommer att kunna få digital utbildning i metodologin (kontakta Danuta.wasserman@ki.se). 

Studie av närsamhället

Den kliniska studien kommer att kompletteras med ett frågeformulär till ett slumpmässigt urval av deltagare valda från samma upptagningsområde som de med suicidförsök till den kliniska RCT studien (3). Undersökningen inkluderar sociodemografiskt frågeformulär, historik av suicidalt beteende och familjebakgrund, fysisk hälsa, psykisk hälsa, kontakt med hälso- och sjukvård i relation till covid-19 och mäter stress och problem i närsamhället. 

Epidemiologisk studie på nationell nivå 

På en aggregerad nivå kommer data från varje deltagande lands situation under covid-19 att analyseras i relation till antalet påverkade och döda individer i covid-19, antalet döda till följd av suicid och ekonomiska investeringar till följd av pandemin samt olika policyer.  

Betydelse

Det här initiativet bidrar till en ökad global medvetenhet om främjande av psykisk hälsa och suicidprevention och behandling i länder med olika kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. Det kommer också att bidra med att bygga interkontinentala och högst konkurrenskraftiga nätverk för den psykiska folkhälsan med kliniker och forskare vilket är ett viktigt mål för alla medlemsföreningar i WPA. (ki.se/nasp).

Referenser

 1. Wasserman D, Iosue M, Wuestefeld A, Carli V. Adaptation of evidence-based suicide prevention strategies during and after COVID-19 pandemic. World Psychiatry 2020;19(3).
 2. Effectiveness of brief intervention and contact for suicide attempters: a randomized controlled trial in five countries.
  Fleischmann A, Bertolote JM, Wasserman D, De Leo D, Bolhari J, Botega NJ, et al
  Bull. World Health Organ. 2008 Sep;86(9):703-9
 3. Suicide attempts, plans, and ideation in culturally diverse sites: the WHO SUPRE-MISS community survey.
  Bertolote JM, Fleischmann A, De Leo D, Bolhari J, Botega N, De Silva D, et al
  Psychol Med 2005 Oct;35(10):1457-65

Kontakt

Sverige - koordinerande centrum

Profile image

Danuta Wasserman

Professor of Psychiatry and Suicidology, Principal Investigator for the COVID-19 BIC study

Amerika

Mexiko

Dr. Bernando Ng

Clinical Assistant Professor, Mexican Psychiatry Association, Principal Investigator

Dr. Thelma Sanchez

Principal Investigator

USA

Dr. Natalie Riblet

Trainer in the delivery of the COVID19 BIC intervention, White River Junction VA Medical Center, Geisel School of Medicine at Dartmouth

Uruguay

Dr. Silvia Pelaez

Psychiatrist, Uruguayan Psychiatry Association, Principal Investigator

Dr. Rafael Sibils

Psychiatrist and Psychotherapist, Uruguayan Psychiatry Association, Principal Investigator

Brasilien

Dr. Flavio Shansis

Clinical Assistant Professor, Brazil Psychiatric Association, Principal Investigator

Afrika

Sydafrika

Discipline of Psychiatry, School of Clinical Medicine, College of Health Sciences, University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa, https://ukzn.ac.za

Dr. Saeeda Paruk

Child Psychiatrist & research coordinator, Principal Investigator

Professor Bonginkosi Chiliza

Professor of Psychiatry, Co-investigator

Dr. Vidette Juby

Specialist Psychiatrist & researcher, Co-investigator

Etiopien

Dr. Askalemariam Bikiss

Principal Investigator, St.Paul Hospital Millennium Medical College

Dr. Mohammed Negussie

Principal Investigator, Amanuel Mental Specialized Hospital

Kenya

University of Nairobi, Africa Mental Health Research and Training Foundation

Professor David M.Ndetei

Professor of Psychiatry, Principal Investigator

Dr. Frida Kameti

Clinical Psychologist/Research Fello, Co-investigator
DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-06-20