MONSUE

Monitoring Suicidal Behaviour in Europe - MONSUE - syftade till att sammanställa statistik, riskfaktorer, samt skyddsfaktorer vad gäller suicidala beteenden och psykisk ohälsa i Europa.

Målet med denna forskningsstudie var att ringa in och fastställa riskgrupper, metoder, miljöer ("hot spots"), individer och sociala faktorer och hur dessa förändras över tid. Men även att utveckla implementeringsåtgärder för hur man kan reducera självmordsbeteenden samt att utvärdera effekterna av dessa implementeringar.

Publikationer

Serious suicidal behaviors: socio-demographic and clinical features in a multinational, multicenter sample.
Carli V, Mandelli L, Zaninotto L, Iosue M, Hadlaczky G, Wasserman D, et al
Nord J Psychiatry 2014 Jan;68(1):44-52

Repetition of attempted suicide among immigrants in Europe.
Lipsicas CB, Mäkinen IH, Wasserman D, Apter A, Kerkhof A, Michel K, et al
Can J Psychiatry 2014 Oct;59(10):539-47

Kontakt

DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29