Extended-Personal Reality: augmented recording and transmission of virtual senses through artificial-Intelligence (EXPERIENCE)

Den 1 januari 2021 påbörjades NASP:s medverkan i ett nytt forskningsprojekt som heter EXPERIENCE, finansierat av Horizon 2020 programmet ”Future and Emerging Technologies" (FET Proactive).

Syftet med EXPERIENCE är att skapa en ny utökad verklighet (Extended-Personal Reality), som gör det möjligt för användare att automatiskt spela in sin egna virtuella verklighet (s.k. virtual reality, VR-miljö). Utöver att spela in visuella och auditiva upplevelser så har projektet som ändamål att skapa en enhet som registrerar psykofysiologiska mönster, som i sin tur framkallar psykologiska, kognitiva, neurofysiologiska och beteendemässiga reaktioner. För att uppnå detta kommer en ny, lätt och bärbar enhet att utformas med inbäddade sensorer för övervakning av hjärnan och autonom reglering, flera kameror för en 3D-vy, kinematik och miljöbullerövervakning.

Beteende- och hjärnavbildningsbaserad data kommer att analyseras via AI-algoritmer (artificiell intelligens) för att utgöra ett underlag till VR-miljöer, som sedan kan delas med andra som bär den bärbara enheten och låta dem återuppleva skaparens upplevelser. Systemet kommer bland annat att användas för att identifiera nya tillvägagångssätt för behandling av affektiva störningar genom att producera VR-miljöer med artificiellt modifierade emotionella tillstånd.

EXPERIENCE kommer även att utforskas som ett diagnostiskt verktyg där beteendemässiga reaktioner/prestationer på VR-baserade neurokognitiva uppgifter hos patienter med affektiv sjukdom kommer att jämföras med normativ beteendedata som hämtats från friska jämförelsegrupper.

EXPERIENCE förväntas ha flera tvärvetenskapliga effekter, såsom

  1. ökade kommunikationsmöjligheter med inbäddade emotionella tillstånd mellan människor
  2. minskning av stigma kring psykisk sjukdom
  3. förbättring av klinisk diagnostik, utvärdering, behandlingar och stratifiering av psykiska sjukdomar, och
  4. förbättra tillgången till och minska kostnaderna för psykiatrisk vård, och därigenom minska produktivitetsförlusten orsakad av psykiska sjukdomar.

Projektet tilldelades ett kompletterande bidrag, vilket innebar att de projekt som fått finansiering vid samma ansökningsomgång ska samarbeta och dela sina resultat till varandra. Därför sker utvecklingen av EXPERIENCE i samarbete med tre andra EU-projekt: SONICOM, TOUCHLESS och CAROUSEL.

Kontakt

Profile image

Vladimir Carli

Lektor/Överläkare
VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29