Forskning vid NASP

Vår forskning bygger på att identifiera de faktorer som kan påverka den psykiska hälsan och vad som kan utlösa suicidala handlingar. Här presenteras de nationella och internationella forskningsprojekt i vilka NASP är involverade.