Från Östersjön till Svarta havet

Syftet med detta 3-åriga projekt är att med hjälp av livslång utbildning med inriktning på psykisk hälsa kunna föreslå åldersspecifika lösningar till problem rörande utveckling och bevarande av kognitiva förmågor, främjande av psykisk hälsa, främjande av hälsosamma livsstilar samt psykosocial spänningsavslappning. Detta hälsofrämjande projekt finansieras av Svenska Institutet.

Huvudsakliga mål

  • Att utvärdera lokala resurser för livslång utbildning i Sverige, Ryssland och Ukraina och att använda erfarenheter från de samarbetande universiteten vid utvecklingen av psykiskt hälsofrämjande utbildningsprogram till äldre med stor delaktighet från unga lärare. 
  • Att utveckla ett program med en särskild pedagogisk inriktning mot frågor som rör äldres psykiska hälsa och kognitiva kapital och att utbilda en grupp unga lärare i varje deltagande region som inom ramen för projektet arbetar med att främja psykisk hälsa.
  • Att främja regionalt samarbete och sprida erfarenheterna av projektet.

Samarbetspartners

Samarbetet leds av följande experter:

  • Prof. Danuta Wasserman, Karolinska Institutet
  • Prof. Lars Jacobsson, Umeå University
  • Dr. Tatyana Reytarova, Human Ecological Health, NGO (HEH)
  • Prof. Vsevolod Rozanov, Institute of Post-Diploma Innovative Education, Odessa National Mechnikov University (IIPE)
  • Prof. Andrey Lobanov, Independent Department of Theory and Methodology of Lifelong Learning, Pushkin Leningrad State University (LENGU)
  • Svetlana Soldatova, Business Center of the Tavrida Vernadskiy National University (BCTNU)

Kontakt

 

Profile image

Danuta Wasserman

Projektansvarig