Working in Europe to Stop Truancy Among Youth (WE-STAY)

Skolk är ett allvarligt folkhälsoproblem som påverkar ungdomar i alla länder runt om i världen. I USA har det rapporterats att upp till 35% av alla gymnasieelever skolkar en dag eller mer under ett skolår. Det finns studier som visar att skolk är förknippat med psykisk ohälsa, inklusive depression och självmordsbeteende samt missanpassning, substansbruk och kriminalitet.

De flesta studier, utförda i USA, har föreslagit mekanistiska och brottsbekämpande insatser för att förhindra skolk. Det poängteras dock att detta tillvägagångssätt kan få negativa konsekvenser för ungdomars välbefinnande och psykiska hälsa, på grund av den medföljande psykiska påfrestningen.

De viktigaste målen med projektet WE-STAY var att samla in epidemiologisk information om skolk hos europeiska ungdomar och att utföra skolbaserade interventionsprogram som syftar till att minska skolk hos unga, vilket tros förbättra den psykiska hälsan bland elever. Resultaten av interventionerna utvärderades och utifrån dessa togs rekommendationer fram för att förebygga skolk och främja psykisk hälsa.

Kontakt

Profile image

Vladimir Carli

Lektor/Överläkare

Publikationer

Pathological Internet use among adolescents: Comparing gamers and non-gamers.
Strittmatter E, Kaess M, Parzer P, Fischer G, Carli V, Hoven CW, et al
Psychiatry Res 2015 Jul;228(1):128-35

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29