Organisation och ledning vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Förutom ledningsgruppen har MBB två rådgivande forum, senaten och fakulteten. Institutionen består av elva forskningsavdelningar och åtta core-faciliteter för forskning.

Organisationsschema MBB 2023
Organisationsschema MBB 2023 Foto: N/A

MBB handboken (in English)

Prefekt

Institutionen leds av prefekten, som förordnas av rektor för fem år. Sedan 1 september 2019 är professor Sten Linnarsson prefekt för MBB. Avdelningar som inte listas under Björn Högberg eller Gonçalo Castelo-Branco kontaktar Sten Linnarsson som vanligt.

Ställföreträdande prefekt

Björn Högberg är ställföreträdande prefekt, vilket innebär att Björn träder i prefekts ställe, när prefekt inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, med samma beslutsbefogenheter som prefekt.

Björn ansvarar för avdelningarna Molekylär Neurobiologi och Molekylär Metabolism när det gäller att:

 • Skriva på avtal/överenskommelser efter granskning av juristenheten. Dock inte ärenden där prefekt inte får besluta eller beslutar i förening med annan befattningshavare på Universitetsförvaltningen. 
 • Skriva på green light och antagning av doktorand.
 • Skriva på upphandlingsdokument, ansökan om bidrag, stödbrev vid ansökningar, etikansökningar, rekommendationsbrev docentur, tidrapporter och ekonomisk redovisning.
 • Signera i Prisma

Biträdande prefekter

Gonçalo Castelo-Branco är biträdande prefekt med ansvar för avdelningarna Biomaterial, Genombiologi och Funktionell Genomik när det gäller ovanstående punkter. Utöver detta har han ansvar för att signera underlag gällande stipendiater på hela institutionen.

Elias Arnér har ett uppdrag som biträdande prefekt med strategiskt ansvar för frågor som rör grund- och forskarutbildningen.

En veckas framförhållning

Kontakta respektive person i ärenden som rör din avdelning och tänk på att ha framförhållning på minst en vecka.

Ledningsgruppen

Består av institutionens ledning och träffas veckovis för att hantera dagliga frågor. Ledningsgruppen är rådgivande och slutliga beslut fattas av prefekten. Ytterligare deltagare bjuds in vid behov.

Björn Högberg

Ställföreträdande prefekt

Carina Hammarström

Administrativ chef

Lina Rowland

HR-chef

Ytterligare deltagare bjuds in vid behov såsom:

 • Vice ordförande för utbildning
 • Ansvarig för forskarutbildningen
 • Ansvarig för grundutbildningen
 • Avdelningschefer
 • Studentrepresentanter
 • Postdocrepresentanter
 • Fakultetsordförande

 

Senaten

Senaten är en rådgivande funktion som består av professorerna vid institutionen. Senaten träffas två gånger per termin. Uppdraget är godkänna rekryteringen och befordran av forskargruppsledare på alla nivåer. Senatens mål är att säkerställa kvaliteten på beslutsfattandet så att de bästa forskargruppledarna rekryteras och befordras.

Senaten utför tre huvuduppgifter:

 • Att välja en senatsordförande som leder mötena.
 • Inrättande av nya professurer, i enlighet med de principer och riktlinjer som fakulteten fastställt, efter förslag från professor eller avdelningschef.
 • Regelbunden granskning av utvecklingen av icke-professor PI:s

Senaten kräver att 8 medlemmar är närvarande för att vara beslutför. Senaten väljer en ordförande med enkel majoritet, med ett mandat på ett år. Samma person kan väljas till ordförande för högst tre år i följd

Jesper Z. Haeggström

Senatens ordförande

Ernest Arenas

Professor

Elias Arnér

Professor
08-524 869 83

Jiri Bartek

Professor, kallad

Ulf Eriksson

Professor

Nils-Göran Larsson

Professor/överläkare

Molly Stevens

Professor, kallad

Jussi Taipale

Professor

Per Uhlén

Professor
070-664 28 14

Roman Zubarev

Professor

Fakulteten

Fakulteten består av alla forskargruppledare vid institutionen. Fakulteten är utformad för att säkerställa kvaliteten på beslutsfattandet i samband med rekrytering och befordran.

Fakulteten utför dessa huvuduppgifter:

 • Att fastställa principer och riktlinjer för:
  • rekrytering av forskargruppledare på alla nivåer
  • främjande av forskargruppledare
  • ansökningar om föreläsare
  • inrättande av nya professurer
  • bedömning av forskargruppledare
 • Val av fakultetsordförande, som då även fungerar som fakultetsrepresentant i styrelsen
 • Ge sitt samtycke till rekryteringar och befordran av huvudutredare — utom professurer — efter förslag från en avdelning
 • Fastställa institutionens långsiktiga vetenskapliga inriktning

Björn Reinius

Ordförande i Fakulteten

Avdelningar

Institutionen består av tolv avdelningar. Länkarna nedan leder till avdelningarnas engelska sidor.

 • Biokemi – avdelningschef: Elias Arnér
  • Elias Arnér
 • Fysiologisk kemi I – avdelningschef: Roman Zubarev 
  • Roman Zubarev
  • Core-faciliteten: Proteomics Biomedicum
  • Core-faciliteten: Chemical Proteomics
 • Fysiologisk kemi II – avdelningschef:
  • Jesper Häggström
 • Genombiologi – avdelningschef: Per Moberg
  • Jiri Bartek
  • Simon Elsässer
  • Oscar Fernandez-Capetillo
  • Bennie Lemmens
 • Kemisk biologi – avdelningschef: Annika Jenmalm-Jensen
  • Core-facilitet: LCBKI, Anna-Lena Gustavsson
  • Core-facilitet: PSF, Tomas Nyman
  • Core-facilitet: Genome Engineering, Bernard Schmierer
 • Medicinsk inflammationsforskning – avdelningschef: Rikard Holmdahl
  • Rikard Holmdahl
 • Medicinska systems bioteknik – avdelningschef: Björn Högberg
  • Björn Högberg
  • Molly Stevens
  • Björn Reinius
  • Jussi Taipale (Inderpreet Kaur Sur)
  • Ana Teixiera
 • Molekylär neurobiologi – avdelningschef: Patrik Ernfors
  • Patrik Ernfors
  • Ernest Arenas
  • Goncalo Castelo-Branco
  • Onur Dagliyan
  • Jens Hjerling-Leffler
  • Sten Linnarsson
  • Ulrika Marklund
  • Per Uhlén
  • Core-facilitet: VirusTech
  • Core-facilitet: BIC
  • Core-facilitet: BioM Virus labb
 • Molekylär strukturbiologi – avdelningschef: Katja Petzold
  • Katja Petzold
 • Molekylär metabolism – avdelningschef: Camilla Koolmeister
  • Nils-Göran Larsson
  • Joanna Rorbach
  • Anna Wredenberg
 • Vaskulär biologi – avdelningschef: Ulf Eriksson
  • Ulf Eriksson
  • Lars Jakobsson

Lista över forskargrupper

Lista över alla forskargrupper vid MBB.

Core-faciliteter

Det finns åtta core faciliteter för forskning vid MBB (webbsida på engelska).

CH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-09-01