Organisation och ledning vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Förutom ledningsgruppen har MBB ett rådgivande forum, som kallas för senaten och som arbetar med rekrytering och befordran av forskargruppsledare. Institutionen består av tolv forskningsavdelningar och åtta core faciliteter för forskning.

Prefekt

Institutionen leds av prefekten, som förordnas av rektor för fem år. Sedan 1 september 2019 är professor Sten Linnarsson prefekt för MBB.

Ledningsgruppen

Carina Hammarström

Administrativ chef

Lina Rowland

HR-chef

Senaten

Senaten är en rådgivande funktion som består av professorerna vid institutionen. Senaten träffas två gånger per termin. Uppdraget är godkänna rekryteringen och befordran av forskargruppsledare på alla nivåer. Senatens mål är att säkerställa att de bästa forskargruppledarna rekryteras och befordras.

Ernest Arenas

Senatens ordförande

Elias Arnér

Professor
08-524 869 83

Jiri Bartek

Professor, kallad

Ulf Eriksson

Professor

Nils-Göran Larsson

Professor/överläkare

Molly Stevens

Professor, kallad

Jussi Taipale

Professor

Per Uhlén

Professor
070-664 28 14

Roman Zubarev

Professor

Avdelningar

Institutionen består av tolv avdelningar. Länkarna nedan leder till avdelningarnas engelska sidor.

Lista över forskargrupper

Lista över alla forskargrupper vid MBB.

Core faciliteter

Det finns åtta core faciliteter för forskning vid MBB (webbsida på engelska).