Verksamhetsstöd vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Kontakt till verksamhetsstödet vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB).

Administrativ chef

Profile image

Carina Hammarström

Administrativ Chef

HR

HR funktionen på MBB hjälper forskargrupperna med:

 • Stöd till chefer
 • Stöd i frågor kring anställningsärenden så som till exempel sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk.
 • Stöd i frågor angående resor och utlägg
 • Stöd vid rekrytering av nya medarbetare, både rådgivande och administrativt samt anställningskontrakt.
 • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro och kontakter med företagshälsovården
 • Möjligheter för medarbetare som upplever problem i arbetet eller i arbetsgruppen, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, att kontakta HR.

Läs mer på Medarbetarportalen:

Vid allmänna HR-frågor, vänligen kontakta: HR@mbb.ki.se

HR personal

Profile image

Lina Rowland

HR-chef
+46852485260

Kontakta Lina om du tillhör någon av de följande avdelningarna:

 • Utbildningsenheten
 • Kemi I
 • Immunologi
 • Molekylär neurobiologi
Profile image

Linnea Holm

HR-partner
+46852487264

Kontakta Linnea om du tillhör någon av de följande avdelningarna:

 • Vaskulärbiologi
 • Genombiologi
 • Kemisk biologi och genteknik
 • Molekylär metabolism

 

Profile image

Anneli Svarén

HR-partner

Kontakta Anneli när det gäller:

 • Kemi II
 • Biokemi
 • Medicinska systems bioteknik

Ekonomi

Ekonomifunktionen ekonomi@mbb.ki.se på MBB hjälper forskargrupperna med:

 • Budget, både vid ansökningar av bidrag och för grupperna som helhet
 • Uppföljningar av ekonomin i gruppen tillsammans med PI två gånger per år eller efter behov
 • De ekonomiska delarna i bidrags- och uppdragsavtal
 • Att rekvirera medel och rapportera utfall till finansiärer, rapportering av EU-projekt och federala amerikanska bidrag
 • Allmänna ekonomiska frågor rörande tex INDI, konton, projektkoder, bokningar etc.

Fakturahanteringen, både leverantör- och kundfakturor sköts av Ekonomiservice. Vid frågor kontakta ekonomiservice@ki.se.

Vänd dig till inköp- och upphandlingsenheten för frågor kring inköp: inkopupphandling@ki.se

Läs mer om resebeställningar och utlägg på Medarbetarportalen.

Ekonomipersonal

Natalia är ansvarig för:

 • Håkan Andersson
 • Sten Linnarsson
Profile image

Anna Bengtsson Jemt

Ekonomihandläggare

Anna är ansvarig för:

 • Ernest Arenas
 • Per Uhlén
 • Jens Hjerling-Leffler
 • Anna-Lena Gustavsson
 • Bernhard Schmierer
 • Per Arvidsson
 • Molly Stevens
 • Björn Reinius
Profile image

Marjan Madani

Ekonomihandläggare

Marjan är ansvarig för:

 • Goncalo Castello Branco
 • Roman Zubarev
 • Patrik Ernfors
 • Rikard Holmdahl
 • Pan Hammarström
 • Jesper Haeggström
 • Ulf Eriksson
 • Nils-Göran Larsson 
 • Anna Wredenberg
 • Joanna Rorbach
 • Oscar Fernandez Capetillo
 • Jiri Bartek
 • Bennie Lemmens
 • Tomas Nyman
 • Elias Arnér
 • Katja Petzold
 • Lars Jakobsson
Profile image

Emina Dedic

Handläggare
+46852486683

Emina är ansvarig för:

 • Ulrika Marklund
 • Onur Dagliyan
 • Simon Elsässer
 • Björn Högberg
 • Christoph Ziegenhain 
 • Jussi Taipale

Kommunikation och webb

Kommunikationsansvarig kan hjälpa dig med planering av kommunikationsaktiviteter, publicera seminarier, evenemang och nyhetsartiklar på webben, samt tar gärna emot tips till nyhetsbrevet.

Profile image

Sara Lidman

Kommunikatör
+46852484186

IT-support

Behöver du hjälp att lösa ett IT-problem är du välkommen att skapa ett supportärende via självserviceportalen. Här kan du också söka information om din fråga via ett stort utbud av självhjälpsartiklar. Du kan också ringa på 08-524 822 22.

IT-supportens öppettider och användarmanualer

Utbildningsadministration

Se sidorna om utbildning vid MBB.

Arkiv och informationshantering

Universitetsförvaltningens registratorsexpedition diarieför åt KI:s institutioner. Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring: registrator-solna@ki.se

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar: arkivet@ki.se

Du kan även be Anneli om råd om du inte vet vem du ska kontakta.

Facility Management Biomedicum

Facility Management

Besöksadress

Administrativ personal inom HR och ekonomi finns tillgängliga i kvarter A3 minst tre dagar i veckan. Kontrollera tillgängligheten i Outlook-kalendern ("Arbetar på annan plats”) eller Teams statusmeddelande. All personal inom HR och ekonomi är på plats på måndagar och onsdagar. Naturligtvis kan du kontakta oss hela veckan via e-post, telefon eller Teams.

Biomedicum
Kvarter A3, plan 3
Solnavägen 9
171 65 Solna

För medarbetare

Du hittar information om din anställning, aktuella händelser vid universitet och verktyg för ditt dagliga arbete på Karolinska Institutets medarbetarportal. Om det finns MBB-specifikt information står det på sidan, och då behöver du behöva logga för att kunna se den.