Om MBB

Kontaktuppgifter till de administrativa funktionerna på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Forskning

MBB bedriver forskning inom grundläggande vetenskap, med särskilt fokus på att upptäcka de mekanismer som orsakar sjukdomar. Många av de sjukdomar som studerats är vanliga sjukdomar och en del är också kopplade till fattigdom.

Idag består MBB av 12 avdelningar som bedriver undervisning och forskning inom områdena proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipid, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Administration

Carina Hammarström - administrativ chef

Ekonomi

Natalia Persson Demin - ekonomichef

Anna Bengtsson Jemt - ekonomihandläggare

Marjan Madani - ekonomihandläggare

HR

Lina Rowland - personalansvarig

Linnea Holm  - personalhandläggare

Anneli Svarén - personaladministratör

IT

KI:s centrala IT-support: it-support@ki.se, 08-524 822 22.

Kommunikation

Tabea Kemna - kommunikatör

Arkiv och diarieföring

Anneli Svarén

Service Biomedicum

Facility Management-organisationen (på engelska)

Kontakt

Carina Hammarström

Administrativ chef

Telefonnummer

08-524 800 00 (växel)

Postadress

Karolinska Institutet

SE-171 77 Stockholm

Besöksadress

Biomedicum, A3
Solnavägen 9
171 65 Solna

Historia

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bildades 1993 som en sammanslagning av de tidigare institutionerna för biokemi, medicinsk fysik och medicinsk kemi. Institutionen har en lång tradition av internationellt erkänd forskning.

Framstående forskare inom MBB:s forskningsområde är Jöns Jacob Berzelius, som bland annat upptäckte grundämnet selen, nobelpristagaren Hugo Theorell, för upptäckten av oxidation enzym och dess effekter, Sune Bergström och Bengt Samuelsson, för upptäckter rörande leukotriener och prostaglandiner.