Om MBB

This page in English

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bildades 1992 som en sammanslagning av de tidigare institutionerna för fysiologisk kemi, biokemi och medicinsk biofysik. Institutionen har en lång tradition av internationellt erkänd forskning.

Framstående forskare inom MBB:s forskningsområde är Jöns Jacob Berzelius, som bland annat upptäckte grundämnet selen, nobelpristagaren Hugo Theorell, för upptäckten av oxidation enzym och dess effekter, Sune Bergström och Bengt Samuelsson, för upptäckter rörande leukotriener och prostaglandiner.

Forskning

MBB bedriver forskning inom grundläggande vetenskap, med särskilt fokus på att upptäcka de mekanismer som orsakar sjukdomar. Många av de sjukdomar som studerats är vanliga sjukdomar och en del är också kopplade till fattigdom.

Idag består MBB av 12 avdelningar som bedriver undervisning och forskning inom områdena proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipid, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Administration

Carina Hammarström - Administrativ chef

Ekonomi

Natalia Demin - Ekonomichef

Anna Bengtsson Jemt - Ekonomiassistent

Kristian Tunstad - Ekonomiassistent

Sofia Sjöstrom - Ekonomiassistent

HR

Lina Rowland - Personalsamordnare

Anneli Svarén - Administratör

IT

Chad Tunell - IT-ansvarig

Kommunikation

Tabea Kemna - Kommunikatör

Service

Svante Backlund - Vaktmästare

Lottie Jansson Sjöstrand - Forskningsingenjör

Dana Omar Goran - Teknisk assistent

Shagufta Anwar - Teknisk assistent

Ahmad Moshref - Flyttsamordnare Biomedicum

Arkiv och diarieföring

Anneli Svarén

Alessandra Nanni - Diarieföring av MTA avtal

Läkemedel

Alessandra Nanni - Kontaktperson för beställning av läkemedel för laboratorieanvändning.

Kontakt

Prefekt

Professor/överläkare

Nils-Göran Larsson

Telefon: 08-524 830 36
Enhet: Molekylär metabolism
E-post: Nils-Goran.Larsson@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Carina Hammarström

Enhet: Administration och service
E-post: Carina.Hammarstrom@ki.se

Telefonnummer

08-524 800 00 (växel)

Postadress

Karolinska Institutet

SE-171 77 Stockholm

Besöksadress

Scheelelaboratoriet

Scheeles väg 2

Institution