Forskningsprojektet ”Fatta beslut och Agera”

Forskningsprojektet ”Fatta beslut och Agera” kommer att utforska utmaningar som uppstår när man ska fatta beslut och genomföra praktiska åtgärder, som strukturella förändringar och förebyggande insatser, för förbättrad hälsa. Projektets fokus är att analysera hur dessa åtgärder påverkar och förbättrar möjligheten till jämlik hälsa. Projektet har fått finansiering från Forte för en 6 års studie.

Personer sitter på stolar i en ring och en man räcker upp handen.

Varför finns projektet?

Hälsoklyftorna i Sverige växer, trots att vi har ett väl utvecklat välfärdssystem och ambitiösa folkhälsopolitiska mål. Implementeringsforskning har tidigare visat att hälsofrämjande insatser tenderar att gynna privilegierade grupper men har svårt att nå underprivilegierade grupper. Det innebär att ojämlikhet i hälsa kan öka när förebyggande insatser implementeras. ”Fatta beslut och Agera” tar sig an denna utmaning genom att utveckla ny kunskap om hur folkhälsoinsatser kan implementeras med målet bättre hälsa för alla inklusive underprivilegierade grupper.

Vad ska vi göra?

Forskningsprojektet kommer arbeta och forska där implementering och beslutsfattande sker. För att förstå hur förvaltningschefer och lokala politiker fattar beslut som påverkar folkhälsa, kommer representanter för dessa (i utvalda kommuner) att intervjuas.  Det följs upp med att lokalt arbeta med olika implementerings- och utmönstringsfall. Detta arbete sker i nära samarbete med lokala aktörer vilka deltar aktivt, genom att implementera folkhälsoinsatser och delta i insamling av data. Efter det kommer inventioner utvärderas för att starka implementeringskapaciteten hos beslutsfattare och andra som arbetar med folkhälsoinsatser.

Vilka är vi?

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet (KI), Mälardalens universitet (MDU) och Region Stockholm. 

Vi som jobbar i projektet

Hanna Augustsson, Karolinska Institutet

Anna Bergström, Karolinska Institutet

Anna Birgersdotter, Karolinska Institutet

Bo Burström, Karolinska Institutet

Annika Bäck, Karolinska Institutet,

Stefan Fors, Karolinska Institutet

Anna Johansson, Mälardalens Universitet

Julia Klang, Mälardalens universitet

Henna Hasson, Karolinska Institutet

Ulrica Schwartz, Mälardalens Universitet

Joanna Stjernschantz Forsberg, Karolinska Institutet

 

Kontakt

Profile image

Anna Birgersdotter

Projektsamordnare
AB
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-04-12