Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller

En studie vid Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility visar att det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige har en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet.

Kvinnorna som fick p-piller skattade sin livskvalitet signifikant lägre än de kvinnor som fick placebo. Även specifika aspekter på livskvalitet såsom humör/välmående, självkontroll och energinivå påverkades negativt av p-piller. Däremot sågs ingen signifikant ökning av depressiva symtom.

Denna studie ingår i ett pågående forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm där vi studerar hur p-piller påverkar kvinnors hälsa och beteenden. Effekten av p-piller studeras i en stor randomiserad placebokontrollerad studie där 340 kvinnor antingen behandlades med p-piller eller placebo under 3 månader. "Trots att uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor i världen använder p-piller idag vet vi idag förvånansvärt lite om p-pillrets eventuella effekter på kvinnors hälsa och beteenden. Syftet med projekt är att bidra med ökad kunskap om detta", säger Niklas Zethraeus, forskare inom hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering vid Karolinska Institutet.

Övriga medförfattare är: Angelica Lindén Hirschberg (KI), Liselott Blomberg (KS), Bo von Schoultz (KI), Eva Ranehill (University of Zürich), Anna Dreber och Magnus Johannesson (Handelshögskolan) och Fernand Labrie (Laval University).

I en tidigare uppmärksammad studie, publicerad 2016 i the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism visar Niklas Zethraeus (LIME) med flera, att p-piller inte påverkar ett sammanfattande mått på sexualitet men att vissa dimensioner (lust, upphetsning och tillfredställelse) kan påverkas negativt.

Övriga medförfattare är: Angelica Lindén Hirschberg (KI), Liselott Blomberg (KS), Bo von Schoultz (KI), Eva Ranehill (University of Zurich), Anna Dreber och Magnus Johannesson (Handelshögskolan) och Fernand Labrie (Laval University).

NZ
Innehållsgranskare:
2024-03-06