Drömfångaren

Drömfångaren är ett digitalt verktyg som hjälper unga med reumatisk sjukdom att tillsammans med vårdpersonal fokusera på sina egna drömmar och mål i livet, och planera vården utefter det.

Med hjälp av beteendedesign, nudging och sociala funktioner hjälper Drömfångaren den enskilda patienten att sänka tröskeln till ett aktivt liv och på samma gång vara ett redskap för dialog med vården. Det resulterar i effektivare vårdmöten, bättre resursplanering och i förlängningen insamling av värdefulla data till nationella kvalitetsregister. Drömfångaren tar sin utgångspunkt i det friska och det möjliga, istället för i sjukdom och begränsningar.

Kontaktperson

Siri Klintberg

Epost: siri.klintberg@ungareumatiker.se

Beviljat Vinnova-stöd till digitalt patientverktyg för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom

Drömfångaren är ett innovativt digitalt verktyg som ska inspirera unga reumatiker att våga fokusera på sina drömmar – och samtidigt hjälpa vården att skifta fokus. Nu har de beviljats stöd från Vinnova.

Läs mer här

 

Drömfångaren vinner Europeiskt innovationspris

”Drömfångaren har en innovativ, samverkande och framtidsinriktad approach som imponerar. Detta skulle ha stor påverkan på att göra vården mer patientcentrerad.” Så lyder motiveringen för vinnaren i kategorin "innovation" av "Connection Healthcare Award"  som årligen delas ut av EFPIA till initiativ som förbättrar vården.
 

Läs mer här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2022-08-30