Bakgrund - Patienten i förarsätet

Antalet människor med långvariga sjukdomar växer och ställer nya krav på hälso- och sjukvården. De få timmar långvarigt sjuka träffar hälso- och sjukvårdspersonal är en bråkdel av den tid de har att leva med och bemästra sin sjukdom.

Utan deras medverkan kan ingen vård genomföras; därför samproduceras vårdtjänsterna. Detta främjar en förändring från professionellt driven vård till patientdriven vård och egenvård med professionellt stöd.

Samvård är beslut och aktiviteter som genomförs i samverkan mellan patienter, deras närstående och vårdpersonal för att nå mål patienterna prioriterar. Sjukvården behöver därför – i motsats till nuvarande ambition att involvera patienten i vården –involvera vården i patientens egenvård till den grad det motsvarar patientens behov och önskemål.

Den förändringen är en stor utmaning, och kan inte genomföras utan innovationer inom egenvård och samvård samt kunskaper om effektiv implementering.

KW
KI webbförvaltning
2021-04-30
Henna Hasson