Rörelse, gång och funktion

Forskargruppen är kopplad till verksamheten för Rörelseorganens sjukdomar och den neuropediatriska verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den har en multidisciplinär sammansättning bestående av sjukgymnaster, ortopeder, ortopedingenjörer och biomekaniker.

Forskargruppsledare:

MD, Docent, Sjukgymnast

Eva Weidenhielm Broström

E-post: Eva.Brostrom@ki.se

 

ISO-certifiering

Gånganalyssektionen, som tillhör verksamheten för Rörelseorganens sjukdomar är ISO-certifierad sedan 2010. I ISO-certifieringen ingår även den forskning och utveckling (FOUU) som bedrivs inom forskningsområdet Rörelse-och gånganalys. Gånganalyssektionen är även certifierad enligt de internationella riktlinjerna av den europeiska föreningen

Vi vill medverka till att överföra forskningsresultat och kunskap från klinisk och medicinsk forskning till sjukgymnastik, ortopedi och ortopedteknik, samt andra vårdvetenskapliga kunskapsfält så att kunskapen på bästa sätt ska komma både barn och vuxna till godo.

Den övergripande målsättningen är att förbättra diagnostiken, underlätta val av behandlingsmetod, utvärdera behandlingsutfallet och kvalitetssäkra behandlingen avseende barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi vill bidra till att utforska och förklara kompensatoriska strategier och bidra till underlättande lösningar och åtgärder för bästa möjliga delaktighet genom att:

 • utveckla och förbättra biomekaniska modeller som kan ge svar på människans olika rörelsefunktioner
 • förbättra funktion och reducera sekundära följder hos de varierande naturalförloppen
 • utveckla bedömningsinstrument som mäter effekter av träning
 • fördjupa kunskapen av olika faktorers påverkan, bland annat ledkontrakturer/svullnad och spasticitet, och hur de samverkar
 • undersöka upplevd smärtas inverkan på rörelsefunktion
 • utvärdera effekter av medicinsk behandling på gångfunktion

Forskningsprojekt

 • Funktion ur ett biomekaniskt perspektiv
 • Rörelse- och gångfunktion hos barn med motorisk funktionsnedsättning
 • Målfokuserad och aktivitetsinriktad träning för barn med cerebral pares
 • Biomekanik och människans rörelser

Forskningsprojekten presenteras närmare här

Doktorandprojekt

 • Idiopatisk tågång hos barn
 • Arthrogryposis Multiplex Congenita
 • Gångavvikelser - inflammatoriska sjukdomar
 • Hållningen hos barn med bilateral cerebral pares
 • Höft- och knäledsartros
 • Höft- och knäartros belyst ur ett könsperspektiv
 • Diafysära femurfrakturer hos barn
 • Fot/fotleds-patologi och deformiteter
 • Traumatiska knäskador hos barn

Doktorandprojekten presenteras närmare här

Medarbetare i forskningsgruppen

Åsa Bartonek, docent, leg sjukgymnast
Stephanie Böhm, med dr, ortoped
Pähr Engström, doktorand, ortoped
Marie Eriksson, doktorand, leg ortopedingenjör
Anna-Clara Esbjörnsson, doktorand, leg sjukgymnast
Stefan Hagelberg, med dr, barnreumatolog
Stefan Gantelius, doktorand, ortoped
Elena Gutierrez-Farewik, med dr, biomekaniker, docent KTH
Cecilia Lidbeck, doktorand, leg sjukgymnast
Kristina Löwing, med dr, leg sjukgymnast
Eva Moström, doktorand, ortoped
Josefine Naili Eriksson, doktorand, leg sjukgymnast
Josefina Nyvang, doktorand, läkare
Eva Pontén, med dr, ortoped
Li Villard, med dr, leg sjukgymnast
Johan von Heideken, doktorand, ortoped
Kristina Tedroff, med dr, barnneurolog
Per Åstrand, med dr, ortoped
Maria Örtqvist, doktorand, leg sjukgymnast

Jennifer Frithiof
2022-08-23