Rörelse, gång och funktion

Forskargruppen är kopplad till den Medicinska enheten för högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den har en multidisciplinär sammansättning bestående av sjukgymnaster, ortopeder, ortopedingenjörer och biomekaniker.

Forskargruppsledare

Profile image

Eva Broström

Professor, leg. sjukgymnast
852482394

Forskning

Vi verkar för att överföra forskningsresultat och kunskap från klinisk och medicinsk forskning till sjukgymnastik, ortopedi och ortopedteknik, samt andra vårdvetenskapliga kunskapsfält så att kunskapen på bästa sätt ska komma både barn och vuxna till godo. Den övergripande målsättningen är att förbättra diagnostiken, underlätta val av behandlingsmetod, utvärdera behandlingsutfallet och kvalitetssäkra behandlingen avseende barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi vill bidra till att utforska och förklara kompensatoriska strategier och bidra till underlättande lösningar och åtgärder för bästa möjliga delaktighet genom att:

  • Kombinera, utveckla och förbättra metoder som kan ge svar på människans olika rörelsefunktioner
  • Förbättra funktion och reducera sekundära följder hos de varierande naturalförloppen
  • Utveckla bedömningsinstrument som mäter effekter av träning
  • Fördjupa kunskap om olika faktorers påverkan, bland annat ledkontrakturer och spasticitet, och hur de samverkar
  • Undersöka upplevd smärta och dess inverkan på rörelsefunktion
  • Utvärdera effekter av medicinsk behandling på gångfunktion

Medarbetare i forskningsgruppen

Johanna Kembe, doktorand, leg. arbetsterapeut
Åsa Bartonek, professor, leg sjukgymnast
Marie Eriksson, med dr, leg ortopedingenjör
Stephanie Böhm, med dr, ortopedläkare
Josefine Eriksson Naili, docent, leg. sjukgymnast
Åsa Thelaus, doktorand, ortopedläkare
Cecilia Lidbeck, med dr, leg. sjukgymnast
Annika Ericson, doktorand, leg. sjukgymnast
Kristina Löwing, docent, leg. sjukgymnast
Emma Hjalmarsson, med dr, leg. sjukgymnast
Li Villard, med dr, leg sjukgymnast
Per Åstrand, docent, ortopedläkare
Nikolaos Kiapekos, doktorand, ortopedläkare
Anna Telleus, doktorand, ortopedläkare

Izabela Lewalski
2023-10-12