The Karolinska Handball Study – KHAST I – axelskador hos unga elithandbollsspelare

En prospektiv studie som under två år följt elithandbollsspelare i åldern 14–19 år med syfte att beskriva förekomsten av axelskador och identifiera riskfaktorer.

Bakgrund

I Sverige finns ca 130 000 handbollsspelare varav en tredjedel är ungdomar. Förekomsten av axelskador är hög men få studier beskriver skadepanoramat inom ungdomshandboll. Att identifiera riskfaktorer för axelskador är ett viktigt steg i skadeförebyggande strategier, men det finns endast få sådana studier.

Syfte

Att kartlägga prevalensen av axelproblem och incidensen av axelskador samt identifiera modifierbara riskfaktorer för axelskador hos unga elithandbollsspelare.

Metod

471 handbollsspelare, jämt fördelat mellan killar och tjejer, i åldern 15–19 år inkluderades. Ett omfattande frågeformulär vid baslinjen mätte potentiella riskfaktorer som tidigare skador, spelarposition, spelnivå samt psykosociala faktorer. Kliniska tester genomfördes för att mäta styrka, koordination och rörlighet i axel- och skulderled samt kontroll/styrka i nacke och rörlighet i bål. Därefter följdes spelarna veckovis under handbollssäsongen i en eller två säsonger. Totalt innefattas 622 spelarsäsonger. Det primära utfallet är handbollsrelaterade axelskador.

Betydelse

Att identifiera riskfaktorer för axelskador hos unga elithandbollsspelare är viktigt för att i förlängningen kunna föreslå preventiva åtgärder för dessa skador.

Huvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Centrum för idrottsforskning, Folksam, Skandinaviska naprapathögskolan, Svenska Naprapatförbundet

Kontakt

Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
Profile image

Martin Asker

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28