Seminarier vid Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi

Vid Avdelningen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna seminarier där forskare, både från vår egen avdelning och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi anordnar också då och då interna seminarier som är till för avdelningens anställda. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4.

 

Seminarier 2020

Länk till Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64910844884

  • 11 november - Olfaction as the link between flavor preference formation and retrieval during food consumption  - Janina Seubert, CNS KI
  • 18 november - TBD
  • 25 november - Mental imagery and mental health: from the lab to the pandemic - Emily Holmes, Dept of Psychology, Uppsala University
  • 9 december - TBD - Valerie Pu Yi, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt, Germany
  • 16 december - Neurobiology and clinical relevance of placebo/nocebo effects - Manfred Schwedlowski, Essen University Hospital, Germany

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har nu våra lunchseminarierna digitalt, via Zoom.

Ansvariga

Om du har synpunkter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.

Lisa Thorell

Lektor
Thorell
K8 Department of Clinical Neuroscience

Artin Arshamian

Forskarassistent
Lundström
K8 Department of Clinical Neuroscience

Janina Seubert

Forskare
Lundström
K8 Department of Clinical Neuroscience