Seminarier vid Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi

Vid Avdelningen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna seminarier där forskare, både från vår egen avdelning och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi anordnar också då och då interna seminarier som är till för avdelningens anställda. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4.

 

Seminarier 2022

  • 25 maj - TBD - Johan Lundström, CNS KI

 

Länk till Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64910844884

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller nu våra lunchseminarier digitalt, via Zoom.

Ansvariga

Om du har synpunkter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.

Lisa Thorell

Lektor
Thorell
K8 Klinisk neurovetenskap

Artin Arshamian

Adjunkt
Enebrink
K8 Klinisk neurovetenskap

Janina Seubert

Senior forskare
Seubert
K8 Klinisk neurovetenskap