Seminarier vid Avdelningen för psykologi

This page in English

Vid Avdelningen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna semiarier där forskare, både från vår egen avdelning och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi annordnar också då och då interna seminarer som är till för avdelningens anställda. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4.

Seminarier 2018

  • 12 december - TBD - Jonas Persson, ARC KI
  • 19 december - Cooperativness across species - Arnoud Tognetti, CNS KI

Ansvariga

Om du har synpukter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.

Professor

Ata Ghaderi

Telefon: 08-524 832 48
Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se

Lektor

Lisa Thorell

Telefon: 073-808 60 90
Enhet: Psykologi Thorell
E-post: Lisa.Thorell@ki.se

Forskarassistent

Janina Seubert

Enhet: Psykologi Lundström
E-post: janina.seubert@ki.se

Forskarassistent

Artin Arshamian

Enhet: Psykologi Lundström
E-post: artin.arshamian@ki.se

Psykologi