Skip to main content

Seminarier vid Avdelningen för psykologi

Missing ALT text.
Avdelningen för psykologi

Vid Avdelningen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna seminarier där forskare, både från vår egen avdelning och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi anordnar också då och då interna seminarier som är till för avdelningens anställda. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4.

 

Seminarier 2019

  • 18 September - Molecular imaging of the immune system in psychosis: lessons learned - Simon Cervenka, Centrum för psykiatriforskning, KI
  • 25 September - A flexible software for simulating associative learning - Magnus Enquist, Johan Lind och Markus Jonsson, Department of Zoology, SU
  • 9 Oktober - The Cultural Animal: On Human Evolution and the Development of Thinking - Patrik Lindenfors, Department of Zoology, SU
  • 16 Oktober - 
  • 23 Oktober - TBD - Serhiy Dekhtyar, Aging Research Center, KI

Ansvariga

Om du har synpunkter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.