Seminarier vid Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi

Vid Avdelningen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna seminarier där forskare, både från vår egen avdelning och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi anordnar också då och då interna seminarier som är till för avdelningens anställda. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4.

 

Seminarier 2022

  • 28 september - In the future, will we predict our patients’ future (and intervene if it looks bad)? - Viktor Kaldo
  • 12 oktober - Digital behavioral treatment for chronic pain: User- and stakeholder-involvement in the DAHLIA project - Sara Bartels
  • 26 oktober - Exhaustion disorder: An update regarding the evidence base and treatment strategies - Elin Lindsäter, KI CNS

Ansvariga

Om du har synpunkter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.

Lisa Thorell

Lektor
Thorell
K8 Klinisk neurovetenskap

Artin Arshamian

Senior forskare
Lundström
K8 Klinisk neurovetenskap

Ata Ghaderi

Professor
070-999 63 12
Ghaderi
K8 Klinisk neurovetenskap