Om oss på Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi bedriver forskning i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Avdelningen svarar för huvuddelen av de kurser som ges på Karolinska Institutets psykologprogram, och vi ansvarar även för en del andra kurser vid Karolinska Institutet både inom grundutbildning och forskarutbildning.

Avdelningens historia

Avdelningen har en relativt kort historia och har sitt ursprung i en forskningsprofessur i experimentell psykologi som Medicinska Forskningsrådet tilldelade Marianne Frankenhaeuser 1969. Denna professur överfördes till Karolinska Institutet 1980. Efter professor Frankenhaeusers pensionering övertog Arne Öhman professuren 1993 samtidigt som avdelningen blev en del av Institutionen för klinisk neurovetenskap. Under Arne Öhmans ledning expanderade avdelningen inom såväl forskning som utbildning. Efter några års förberedelser i början av 2000-talet startades 2007 psykologprogrammet som idag examinerar ca 70 psykologstudenter per år. Forskargruppen vid avdelningen har under dessa år vuxit från en handfull forskare och lärare till att nu omfatta ett 100-tal personer i form av doktorander, forskare/lärare, administratörer och anknutna.

Kontaktuppgifter

Avdelningen för psykologi ligger på Nobels väg 9 (postnummer 171 65) på Karolinska institutets campus i Solna.

Om du vill komma i kontakt med oss beträffande administrativa eller andra icke forskningsrelaterade ärenden så bör du i första hand vända dig till någon av personerna listade nedan.

Profile image

Johan N. Lundström

Avdelningschef
Profile image

Åsa Eriksson

Programdirektor, psykologprogrammet
+46852482467
Profile image

Erik Andersson

Studierektor, psykologprogrammet
Profile image

Johanna Olsson

Avdelningsadministratör

Utbildningsadministration

Profile image

Camilla Norin

Enhetschef

Rosanne Häggman

Administration psykologprogrammet, tentamens koordinator

Elin Uddenstig

Administration psykologprogrammet, utbildningsrelaterad ekonomi
Profile image

Johanna Olsson

Administration fristående kurser och uppdragsutbildning

Enheten för Klinisk psykologi och pedagogik

Profile image

Erik Andersson

Assisterande Lektor
Profile image

Åsa Eriksson

Assisterande Lektor
+46852482467
Profile image

Sara Isling

Universitetsadjunkt
Profile image

Sara Widén

Adjunkt
+46852483330
Profile image

Cecilia Fyring

Universitetsadjunkt

Alla på avdelningen för psykologi

JN
Innehållsgranskare:
2024-04-09