Avdelningens publikationer och övriga seminarier

På den här sidan hittar du en lista på forskningsartiklarna som publicerats av forskare vid Avdelningen för psykologi samt övriga seminarier där medarbetare medverkat.

Avdelningens publikationer

Här hittar du listan.

Och här listas utvalda artiklar från avdelningens forskargrupper.

Senioruniversitetets seminarier 

Varför smakar det bra eller illa, Janina Seubert

Vår vackra intelligens!, Bo Melin

Hur lång tid ska man sova och hur bra, Torbjörn Åkerstedt

Varför gör det ont, Rikard Wicksell

Ätstörningar: genetik, hjärna och kropp, Ata Ghaderi

Hjärnans roll i totalförsvaret mot sjukdom, Mats Lekander

Näsans unika roll och dess neurala system, Johan Lundström

Vår sociala hjärna under hot, Andreas Olsson

Perception, hur kan hjärnan uppleva sin omvärld, Mats J Olsson

Könsskillnader i minne och tänkande, Agneta Herlitz

Sömn och dygnsrytmer, John Axelsson

JL
Innehållsgranskare:
2024-06-20