Om oss på Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi bedriver forskning i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. För närvarande arbetar femton forskargrupper vid avdelningen. Avdelningen svarar för huvuddelen av de kurser som ges på Karolinska Institutets psykologprogram, och vi ansvarar även för en del andra kurser vid Karolinska Institutet både inom grundutbildning och forskarutbildning. Vidare anordnar vi uppdragsutbildningar främst för yrkesverksamma psykologer inom ramen för psykologernas specialistutbildning. Vi anordnar också med jämna mellanrum öppna seminarier där alla som vill förkovra sig inom ämnet är välkomna.

Avdelningens historia

Avdelningen har en relativt kort historia och har sitt ursprung i en forskningsprofessur i experimentell psykologi som Medicinska Forskningsrådet tilldelade Marianne Frankenhaeuser 1969. Denna professur överfördes till Karolinska Institutet 1980. Efter professor Frankenhaeusers pensionering övertog Arne Öhman professuren 1993 samtidigt som avdelningen blev en del av Institutionen för klinisk neurovetenskap. Avdelningen har under senare år expanderat kraftig inom såväl forskning som utbildning.

Kontaktuppgifter

Avdelningen för psykologi ligger på Nobels väg 9 (postnummer 171 65) på Karolinska institutets campus i Solna.

Om du vill komma i kontakt med oss beträffande administrativa eller andra icke forskningsrelaterade ärenden så bör du i första hand vända dig till någon av personerna listade nedan.

Pia Enebrink

Avdelningschef

Jenny Wikström Alex

Programdirektor, psykologprogrammet
K8 Klinisk neurovetenskap

Knut Sturidsson

Studierektor, psykologprogrammet
K8 Klinisk neurovetenskap

Paula Lagerfors

Administratör
K8 Klinisk neurovetenskap

Elin Uddenstig

Hemsideansvarig