Åsa Eriksson

Åsa Eriksson

Assisterande Lektor
E-postadress: asa.eriksson@ki.se
Telefon: +46852482467
Besöksadress: Nobelsväg 9, 17195 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi GU Pedagogik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och programdirektor för psykologprogrammet vid
  Karolinska Institutet.
  Sedan år 2008 har jag arbetat vid Karolinska Institutet, institutionen för
  klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi. Mina huvudsakliga
  områden är klinisk psykologi och klinisk forensisk psykologi och jag har
  ett särskilt intresse för professionellt skrivande, etik och
  internationella frågor.
  Jag tog min psykologexamen vid Stockholms universitet 1993 och arbetade sedan
  som psykolog vid Stockholms läns landsting 1993-1999 och
  Rättsmedicinalverket 1999-2008. Därefter doktorerade jag vid Karolinska
  Institutet år 2008. Sedan år 2016 är jag ledamot av Socialstyrelsens
  rättsliga råd.
  * 2012 Mäster (Medicinska föreningens pedagogiska pris)
  * 2014 Teaching Sabbatical vid UCLA, stipendium från STINT
  * 2019 Medlem av Pedagogiska akademin, KI
  * Psykologprogrammet, Uppsala universitet och Stockholms universitet
  * Doktorandutbildning, KI
  * Högskolepedagogisk grundkurs, KI
  * Pedagogiska ledare 1 och 2, KI
  * Framtidens utbildningsledare, KI

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling hade titeln "Schizophrenia and criminality - risk factors and
  the role of treatment" (2008). Efter disputationen har jag sysslat med
  forskning inom området rättspsykiatri och är bihandledare för två
  doktorander. På senare år har jag också kommit att intressera mig allt mer
  för högskolepedagogisk forskning.

Undervisning

 • Psykologprogrammet:
  * Klinisk psykologi 1 (22, 5 hp)
  * Klinisk forensisk psykologi (7, 5 hp)
  * Klinisk psykologi 2, moment 4 (6 hp)
  Specialistutbildningen för legitimerade psykologer:
  * Klinisk forensisk psykologi 1 (7, 5 hp)
  * Klinisk forensisk psykologi 2 (7, 5 hp)
  * Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar (7, 5 hp)
  KI-gemensam utbildning
  * Grundläggande högskolepedagogik
  Läroböcker
  * Klinisk forensisk psykologi (2017)
  * Psykologisk utredningsmetodik och utlåtandeskrivning (2022)

Artiklar

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2008
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI