Rehabkoordinatorer

Rehabiliteringskoordinering är en funktion som under senare år har införts i Sverige som stöd för hälso- och sjukvårdens hantering av sjukskrivningsärenden. Numera är denna funktion även lagstadgad.

Vi gör och har gjort flera studier om detta. Resultat finns bl.a. i dessa fyra rapporter.
 

Rehabkoordinatorer inom psykiatrin: erfarenheter från läkare. Resultat från Region Stockholm

Rehabkoordinatorer vid ortopediska kliniker i Region Stockholm; läkares erfarenheter

Beräkningar av kostnader för hälso- och sjukvårdens koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Utvärdering av ett ettårigt projekt (2014-2015) med rehabkoordinatorer vid Verksamhetsområdet Ortopedi, Södersjukhuset i Stockholm

Resultat har även publicerats i internationella tidskrifter, bl.a i dessa artiklar:

1.    Azad A, Svärd V. Patients’ with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Return-to-Work Process. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(19):10280

2.    Svärd V, Friberg E, Azad A. How people with multimorbidity and psychosocial difficulties experience support by rehabilitation coordinators during sickness absence. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2021,14:1245-1257.

Annika Evolahti
2024-02-21