Skip to main content

Avdelningen för Försäkringsmedicin i media

 

Här ligger några artiklar osv. om oss, från massmedia:

TV4 Nyhetsmorgon - Ellenor Mittendorfer-Rutz intervjuades angående en rapport som visar att flyktingar löper lägre risk att begå självmord jämfört med personer födda i Sverige.

Dagens Nyheter - Emma Björkenstam intervjuas angående sitt forskningsprojekt om psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsmiljö hos unga

Afa försäkring - Kristina Alexanderson intervjuas angående sitt forskningsprojekt om barnafödandets betydelse för kvinnors sjukskrivningar

Läkartidningen - Kristina Alexanderson om rapporten ”Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan”

SVT nyheter - Kristina Alexanderson om rapporten ”Unga vuxna med aktivitetsersättning – risk för suicidförsök och suicid"

Aftonbladet - Victoria Blom om psykisk ohälsa och utbrändhet

Svenska Dagbladet - Victoria Blom intervjuas om sin avhandling som handlar om villkorlig självkänsla, höga prestationskrav och utbrändhet