Om enheten för anestesi och intensivvård

Vi undervisar och forskar kring behandling av patienter som huvudsakligen genomgår avancerad och större operationer samt patienter som behandlas hos intensivvårdsavdelningen (IVA) för livshotande komplikationer som ofta leder till organsvikt.

Enheten för anestesi och intensivvård leds av professor Olav Rooijackers som också är enhetschef vid den kliniska forskningsenheten Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Huddinge.

Organisation

Nicoletta Raic

Administratör

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi och intensivvård, K 32
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Hitta till oss

OR
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-15