Suzanne Odeberg-Wernerman

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Docent, anestesi- och intensivvård, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI