Elisabeth Nagy

Elisabeth Nagy

Doktorand
E-postadress: elisabeth.nagy@ki.se
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Jag tjänstgör som biträdande överläkare på Perioperativ Medicin och
  Intensivvård (PMI) och som instruktör på Centrum för avancerad medicinsk
  simulering och träning (CAMST). Jag har mitt forskningsfokus på
  multidisciplinär teamträning och patientsäkerhet.
  Vår interdisciplinära forskningsgrupp, med övergripande projektnamn
  *SUPREM* (*SU*stainable *PR*ofessional life during a pand*EM*ic), har ett
  pågående forskningsprojekt ”Intensivvård i samband med COVID 19 -
  stress, samarbete och säkerhetsklimat”. Syftet med projektet är att bidra
  med ökad kunskap om hur medarbetare och chefer på COVID IVA uppfattar
  samarbete och säkerhetsklimat samt belysa stress och utmattning före, under
  och efter pandemin. Förhoppningsvis kan lärdomarna användas för att nå
  en förbättrad beredskap avseende arbetsmiljön och på så vis förebygga
  ohälsa vid framtida arbetstoppar i samband med krissituationer av olika
  karaktär.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI